logo materpater top

„Rodziny są różne, w rodzinach różnie też bywa”.

„W rodzinie tkwi prawdziwa siła każdego. To w niej wszystko się zaczyna, to w niej tkwią korzenie, z których czerpiemy siłę na całe życie”.

Ośrodek MaterPater

powstał z myślą o rodzinach i dla rodzin...

magda polaszewska

Magdalena
Polaszewska-Nicke

Jestem psycholożką, współzałożycielką i prezeską ZERO-PIĘĆ. Fundacji na rzecz zdrowia psychicznego małych dzieci. Ukończyłam studia psychologiczne na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie studiowałam też filologię angielską. Pracowałam m.in. w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży, Ośrodku Pomocy Dziecku i Rodzinie TRAD „Szansa”, w Domu Dziecka „Julin” w Kaliskach (woj. mazowieckie). Odbyłam staż w Klinice Psychiatrii UM w Poznaniu. Współpracowałam z Klubem Terapeutycznym dla Dzieci z Zaburzeniami Emocjonalnymi w Warszawie. Współpracuję ściśle z dwoma Ośrodkami Pomocy Społecznej w powiecie mińskim, woj. mazowieckie.

Wieloletnie zainteresowanie psychoanalizą i teorią przywiązania Johna Bowlby’ego zainspirowały mnie do skoncentrowania się w mojej pracy na pomocy rodzinom z małymi dziećmi opartej o psychoanalityczny model terapii wspierającej relację rodzic-dziecko. Liczne szkolenia w tym zakresie oraz superwizję w ostatnich latach odbywam głównie w School of Infant Mental Health w Londynie, pod kierunkiem dr Stelli Acquarone.

Ponadto ukończyłam:

  • kursy dotyczące psychoanalitycznej psychoterapii diady rodzic-niemowlę oraz terapii rodzin opartej na mentalizacji (MBT-F) w Anna Freud Centre w Londynie;
  • szkolenie z zakresu rozpoznawania symptomów ryzyka rozwojowego u niemowląt oraz terapeutycznego programu dla rodzin i niemowląt z zaburzeniami rozwoju w School of Infant Mental Heath w Londynie;
  • dwuletnie szkolenie z obserwacji niemowląt według metody Esther Bick – Infant Observation;
  • kurs doskonalący z zakresu wczesnej interwencji i zdrowia psychicznego małych dzieci w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie;
  • kurs z zakresu stosowania NBAS (Skala Brazeltona);
  • szkolenia dotyczące stosowania skali oceny rozwoju dzieci Bayley III oraz Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej (MFDR);
  • kurs wprowadzający do stosowania metody Wideotreningu Komunikacji;

Uzyskałam także:

  • certyfikat uprawniający do oceny przywiązania u niemowląt w oparciu o procedurę Strange Situation Mary S. Ainsworth;
  • certyfikat mentora monachijskiego programu prewencyjnego SAFE K. Brischa.

Jestem członkinią  World Association for Infant Mental Health, autorką przekładów licznych tekstów naukowych z języka angielskiego, m.in. książki „Przywiązanie” Johna Bowlby’ego, oraz współautorką tekstów dotyczących szeroko pojętej tematyki przywiązania.

W swojej praktyce koncentruję się na wspieraniu rodziców i dzieci w budowaniu dobrych relacji, poprzez m.in. pracę w diadzie rodzic-dziecko. Udzielam konsultacji indywidualnych i rodzinnych oraz prowadzę warsztaty dla rodziców dzieci w wieku od 0 do 6 lat – a także tych spodziewających się narodzin swych dzieci. Opracowuję także realizowane przez Fundację ZERO-PIĘĆ programy warsztatowo-konsultacyjne adresowane do rodziców małych dzieci oraz profesjonalistów pracujących z małymi dziećmi.

W MaterPater spotykam się z małymi dziećmi (od okresu niemowlęcego do ok. 6 r.ż.) oraz ich rodzicami, przeżywającymi trudne chwile we wzajemnych relacjach. Staram się pomagać im lepiej się rozumieć i radzić sobie z wyzwaniami. Zapraszam rodziców noworodków, niemowląt i trochę starszych maluchów, poszukujących pomocy w związku z problemami w funkcjonowaniu ich pociech, a także te mamy i ojców, którzy zmagają się z trudnymi emocjami i pytaniami dotyczącymi rodzicielstwa i wspierania rozwoju swych dzieci.


Kontakt do mnie: 696 026 046
Wyślij wiadomość »

Psycholodzy i terapeuci

Marlena Trąbińska−Haduch

marlena haduchZałożyłam Ośrodek MaterPater.

Prowadzę psychoterapię indywidualną, par i rodzinną oraz konsultacje wychowawcze. Pomagam w żałobie związanej ze stratą dziecka, w depresji poporodowej. Wspieram osoby w procesie poznawania siebie, poprawianiu jakości swojego życia i relacji z innymi. ...

Marlena Haduch ►

Marlena Dałek

Marlena Dałek

W Ośrodku MaterPater prowadzi terapię indywidualną osób dorosłych, terapię par oraz terapię rodzinną. Pomaga osobom doświadczającym trudności w relacjach z innymi, w sytuacjach kryzysu życiowego, p...

Marlena Dałek ►

Daria Drab

daria drabW ośrodku MaterPater prowadzę terapię par i rodzinną w nurcie systemowym, terapię indywidualną osób po traumie oraz terapię dzieci i młodzieży, terapię osób doznających przemocy. Przygotowuję równi...

Daria Drab ►

Agnieszka Florczuk-Łukasiak

Agnieszka Florczuk-ŁukasiakPomagam osobom przeżywającym długotrwałe trudności emocjonalne i osobowościowe, przeżywającym trudności w relacjach z innymi oraz osobom zainteresowanym rozwojem własnym.

Agnieszka Florczuk-Łukasiak ►

Małgorzata Hordejuk

Małgorzata HordejukW ramach praktyki w Ośrodku MaterPater pracuję z osobami zmagającymi się z chorobą przewlekłą, doświadczającymi lęku czy depresji.  Pomagam rodzinom w sytuacjach kryzysu. Wspieram młodzież w s...

Małgorzata Hordejuk ►

Magdalena Kaczorowska-Korzniakow

Magdalena Kaczorowska-KorzniakowProwadzę psychoterapię indywidualną dorosłych, dzieci oraz pary matka-niemowlę/małe dziecko. Pracuję z osobami doświadczającymi trudności w relacjach lub kryzysu życiowego; przeżywającymi wiele lęk...

Magdalena Kaczorowska-Korzniakow ►

Magdalena Kłobukowska

magdalena-klobukowskaW MaterPater prowadzę psychoterapię indywidualną oraz rodzinną. Udzielam pomocy psychologicznej i wsparcia osobom doświadczającym trudności w relacjach partnerskich, małżeńskich a także w trakcie rozwodu. ...

Magdalena Kłobukowska ►

Agnieszka Laus-Rzepecka

agnieszka rzepeckaW MaterPater prowadzę psychoterapię indywidualną i konsultacje wychowawcze oraz warsztaty dla rodziców. Moje wsparcie jest najcenniejsze dla osób w kryzysie, które poszukują kierunku dalszeg...

Agnieszka Laus-Rzepecka ►

Sylwia Szyszko-Ginalska

Sylwia Szyszko-GinalskaW Ośrodku Mater Pater prowadzę terapię indywidualną osób dorosłych. Pracuję z osobami po traumatycznych doświadczeniach, w tym doświadczającymi objawów zespołu stresu pourazowego (PTSD), a także z...

Sylwia Szyszko-Ginalska ►

 

Logo-Mamazone.PL 468x110