Magdalena Kłobukowska

W Ośrodku MaterPater prowadzi psychoterapię indywidualną dzieci, młodzieży i dorosłych oraz psychoterapię par i rodzin. Przyjmuje w gabinecie przy ul. Górczewskiej 224/81.

Jestem psycholożką i psychoterapeutką.

Ukończyłam studia psychologiczne ze specjalizacją psychologia kliniczna na Uniwersytecie SWPS oraz 4-letnie Studium Terapii Rodziny prowadzone przez Stowarzyszenie OPTA w Warszawie. 

Bliskie jest mi podejście psychodynamiczne i systemowe. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji. 

Jak i komu pomagam?

W Ośrodku MaterPater prowadzę psychoterapię indywidualną dorosłych, dzieci i młodzieży oraz terapię małżeńską, par i rodzin. Udzielam także konsultacji psychologicznych i wychowawczych oraz wsparcia w sytuacjach kryzysowych. 

Przez 3 lata byłam związana z warszawskimi żłobkami państwowymi, w których obejmowałam opieką psychologiczną dzieci w wieku od 6 miesięcy do 3 lat, współpracowałam z personelem w zakresie nowoczesnych metod wychowania i edukacji małych dzieci oraz udzielała porad, konsultacji i wsparcia rodzicom i opiekunom. Przez kilka lat prowadziłam zajęcia w Szkole Rodzenia w Szpitalu Specjalistycznym św. Zofii oraz w Szkole Rodzenia Beauty Mama w Warszawie i Pruszkowie dotyczące psychologicznych aspektów ciąży, porodu, połogu i rodzicielstwa dla przyszłych rodziców. Pracowałam także w Ośrodku Interwencji Kryzysowej udzielając pomocy psychologicznej mieszkańcom hostelu – rodzinom z dziećmi w kryzysie i osobom doświadczającym przemocy domowej. Cenne doświadczenia zawodowe zdobyłam  współtworząc Dział Wsparcia Dziecka i Rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej, gdzie prowadziłam konsultacje psychologiczne i psychoterapię krótkoterminową a także grupy psychoedukacyjne i grupy wsparcia. Przez kilka lat byłam też aktywna w Bielańskim Klubie Mam i Tatusiów Stowarzyszenia „Mamy czas” prowadząc tam warsztaty rodzicielskie i grupy wsparcia dla rodziców. W ostatnim czasie pracowałam jako psychoterapeutka w Szpitalu Specjalistycznym św. Zofii w Warszawie z  pacjentkami i rodzinami przeżywającymi trudności i kryzysy związane z porodem, chorobą bądź utratą. 

Zajmuję się pomaganiem dorosłym, dzieciom i młodzieży z problemami emocjonalnymi i relacyjnymi, z zaburzeniami nastroju, osobom doświadczającym trudności rodzinnych, małżeńskich i partnerskich. Udzielam pomocy psychologicznej i wsparcia osobom przeżywającym osobiste kryzysy, a także rodzinom w trakcie rozwodu, po utratach.

Proponuję również opiekę psychologiczną oraz poradnictwo wychowawcze dla przyszłych rodziców i rodzin z dziećmi, z możliwością wizyt domowych. Pracuję terapeutycznie z osobami, które potrzebują wsparcia i profesjonalnej pomocy w związku z narodzinami  dziecka i z rodzicielstwem (z uwzględnieniem problemów emocjonalnych w trakcie ciąży, w okresie okołoporodowym oraz późniejszym rodzicielstwie) oraz edukacyjnie i wychowawczo z tymi, którzy  pragną poszerzyć swoją wiedzę na temat rozwoju dziecka i sprawowania nad nim prawidłowej opieki. 

Prywatnie jestem mamą Zosi i Kuby, żoną Maćka i opiekunką adoptowanego psiaka.
Praca będąca spotkaniem z drugą osobą jest moją pasją. Natomiast bliskie mi osoby, otaczająca natura i bieg zdarzeń są źródłem nieustannego poszukiwania harmonii oraz szacunku do siebie, życia i świata.


Nr telefonu, pod którym umówisz konsultację:

W Ośrodku MaterPater prowadzi psychoterapię indywidualną dzieci, młodzieży i dorosłych oraz psychoterapię par i rodzin. Przyjmuje w gabinecie przy ul. Górczewskiej 224/81.

Magdalena Kłobukowska (portret)

Magdalena Kłobukowska