logo materpater top

„Rodziny są różne, w rodzinach różnie też bywa”.

„W rodzinie tkwi prawdziwa siła każdego. To w niej wszystko się zaczyna, to w niej tkwią korzenie, z których czerpiemy siłę na całe życie”.

Ośrodek MaterPater

powstał z myślą o rodzinach i dla rodzin...

magdalena-klobukowska

Magdalena
Kłobukowska

Ukończyłam studia psychologiczne ze specjalizacją psychologia kliniczna oraz-letnie Studium Terapii Rodziny prowadzone przez Stowarzyszenie OPTA w Warszawie. Prowadzę psychoterapię w nurcie psychodynamicnzym i systemowym.

Pracuję w Dziale Wsparcia Dziecka i Rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej, prowadząc konsultacje psychologiczne i psychoterpię krótkoterminową, a także grupy psychoedukacyjne i grupy wsparcia. Udzielam również specjlaistycznej pomocy psychologicznej w Centeum Medycznym "Żelazna" przy Szpitalu Specjalistycznym Św. Zofii. Jestem także aktywna w Bielańskim Klubie Mam i Tatusiów Stowarzyszenia "Mamy czas" prowadząc warsztaty rodzicielskie.

Przez 3 lata byłam związana z warszawskimi żłobkami państwowymi, w których obejmowałam opieką psychologiczną dzieci w wieku od 6 miesięcy do 3 lat, współpracowałam z personelem w zakresie nowoczesnych metod wychowania i edukacji małych dzieci oraz udzielałam porad, konsultacji i wsparcia rodzicom i opiekunom. Przez kilka lat prowadziłam zajęcia w Szkole Rodzenia Zosieńka w Szpitalu Specjalistycznym św. Zofii oraz w Szkole Rodzenia Beauty Mama w Warszawie i Pruszkowie dotyczące psychologicznych aspektów ciąży, porodu, połogu i rodzicielstwa dla przyszłych rodziców. Pracowałam także w Ośrodku Interwencji Kryzysowej udzielając pomocy psychologicznej mieszkańcom hostelu – rodzinom z dziećmi w kryzysie i doświadczającym przemocy domowej.

Odbyłam staż w programie Dobry Rodzic – Dobry Start Profilaktyka Krzywdzenia Małego Dziecka w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej: Fundacja Dzieci Niczyje) obejmujący m.in.: prowadzenie zajęć dla rodziców z dziećmi w wieku 0–3 lat z cyklu Aktywny Poniedziałek i opracowanie autorskich scenariuszy tych zajęć, współprowadzenie spotkań edukacyjnych dla rodziców na temat przemocy werbalnej, współautorstwo spotkań edukacyjnych oraz publikacji na łamach kwartalników psychologicznych oraz strony internetowej Fundacji, uczestnictwo w warsztacie „Trening skutecznego rodzica wg T. Gordona”. W ramach dalszej współpracy z Fundacją Dzieci Niczyje prowadziłam liczne spotkania edukacyjne dla rodziców  dzieci w wieku 0–6 lat w przedszkolach.

Uczestniczyłam w szkoleniach w zakresie:

  • Monitorowania rozwoju niemowląt i małych dzieci w Polsce w kierunku Spektrum Zaburzeń Autystycznych: The Social Attention and Communications Study – Revised (SACS-R);
  • Teorii i terapii Integracji Sensorycznej I°
  • Diagnozy i oddziaływań terapeutycznych wobec dzieci po traumie (NSLT);
  • Portretu psychologicznego małego dziecka w kontekście rozłąki rodziców;
  • Pierwszej pomoc psychologicznej.

Prowadzę psychoterapię indywidualną, par oraz rodzinną. Udzielam pomocy psychologicznej i wsparcia osobom przeżywającym osobiste kryzysy, doświadczającym trudności w relacjach partnerskich, małżeńskich a także rodzinom w trakcie rozwodu. Proponuję również opiekę psychologiczną oraz poradnictwo wychowawcze dla przyszłych rodziców i rodzin z dziećmi, z możliwością wizyt domowych. Pracuję także terapeutycznie z osobami, które potrzebują wsparcia i profesjonalnej pomocy w związku z narodzinami  dziecka i z rodzicielstwem (z uwzględnieniem problemów emocjonalnych w trakcie ciąży, w okresie okołoporodowym oraz późniejszym rodzicielstwie) oraz edukacyjnie i wychowawczo z tymi, którzy  pragną poszerzyć swoją wiedzę na temat rozwoju dziecka i sprawowania nad nim prawidłowej opieki.


Kontakt do mnie to: 605 852 680