logo materpater top

„Rodziny są różne, w rodzinach różnie też bywa”.

„W rodzinie tkwi prawdziwa siła każdego. To w niej wszystko się zaczyna, to w niej tkwią korzenie, z których czerpiemy siłę na całe życie”.

Ośrodek MaterPater

powstał z myślą o rodzinach i dla rodzin...

magdalena-klobukowska

Magdalena
Kłobukowska

Ukończyłam studia psychologiczne ze specjalizacją psychologia kliniczna oraz-letnie Studium Terapii Rodziny prowadzone przez Stowarzyszenie OPTA w Warszawie. Prowadzę psychoterapię w nurcie psychodynamicnzym i systemowym.

Pracuję w Dziale Wsparcia Dziecka i Rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej, prowadząc konsultacje psychologiczne i psychoterpię krótkoterminową, a także grupy psychoedukacyjne i grupy wsparcia. Udzielam również specjlaistycznej pomocy psychologicznej w Centeum Medycznym "Żelazna" przy Szpitalu Specjalistycznym Św. Zofii. Jestem także aktywna w Bielańskim Klubie Mam i Tatusiów Stowarzyszenia "Mamy czas" prowadząc warsztaty rodzicielskie.

Przez 3 lata byłam związana z warszawskimi żłobkami państwowymi, w których obejmowałam opieką psychologiczną dzieci w wieku od 6 miesięcy do 3 lat, współpracowałam z personelem w zakresie nowoczesnych metod wychowania i edukacji małych dzieci oraz udzielałam porad, konsultacji i wsparcia rodzicom i opiekunom. Przez kilka lat prowadziłam zajęcia w Szkole Rodzenia Zosieńka w Szpitalu Specjalistycznym św. Zofii oraz w Szkole Rodzenia Beauty Mama w Warszawie i Pruszkowie dotyczące psychologicznych aspektów ciąży, porodu, połogu i rodzicielstwa dla przyszłych rodziców. Pracowałam także w Ośrodku Interwencji Kryzysowej udzielając pomocy psychologicznej mieszkańcom hostelu – rodzinom z dziećmi w kryzysie i doświadczającym przemocy domowej.

Odbyłam staż w programie Dobry Rodzic – Dobry Start Profilaktyka Krzywdzenia Małego Dziecka w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej: Fundacja Dzieci Niczyje) obejmujący m.in.: prowadzenie zajęć dla rodziców z dziećmi w wieku 0–3 lat z cyklu Aktywny Poniedziałek i opracowanie autorskich scenariuszy tych zajęć, współprowadzenie spotkań edukacyjnych dla rodziców na temat przemocy werbalnej, współautorstwo spotkań edukacyjnych oraz publikacji na łamach kwartalników psychologicznych oraz strony internetowej Fundacji, uczestnictwo w warsztacie „Trening skutecznego rodzica wg T. Gordona”. W ramach dalszej współpracy z Fundacją Dzieci Niczyje prowadziłam liczne spotkania edukacyjne dla rodziców  dzieci w wieku 0–6 lat w przedszkolach.

Uczestniczyłam w szkoleniach w zakresie:

  • Monitorowania rozwoju niemowląt i małych dzieci w Polsce w kierunku Spektrum Zaburzeń Autystycznych: The Social Attention and Communications Study – Revised (SACS-R);
  • Teorii i terapii Integracji Sensorycznej I°
  • Diagnozy i oddziaływań terapeutycznych wobec dzieci po traumie (NSLT);
  • Portretu psychologicznego małego dziecka w kontekście rozłąki rodziców;
  • Pierwszej pomoc psychologicznej.

Prowadzę psychoterapię indywidualną, par oraz rodzinną. Udzielam pomocy psychologicznej i wsparcia osobom przeżywającym osobiste kryzysy, doświadczającym trudności w relacjach partnerskich, małżeńskich a także rodzinom w trakcie rozwodu. Proponuję również opiekę psychologiczną oraz poradnictwo wychowawcze dla przyszłych rodziców i rodzin z dziećmi, z możliwością wizyt domowych. Pracuję także terapeutycznie z osobami, które potrzebują wsparcia i profesjonalnej pomocy w związku z narodzinami  dziecka i z rodzicielstwem (z uwzględnieniem problemów emocjonalnych w trakcie ciąży, w okresie okołoporodowym oraz późniejszym rodzicielstwie) oraz edukacyjnie i wychowawczo z tymi, którzy  pragną poszerzyć swoją wiedzę na temat rozwoju dziecka i sprawowania nad nim prawidłowej opieki.


Kontakt do mnie to: 605 852 680
Wyślij wiadomość »

Psycholodzy i terapeuci

Marlena Trąbińska−Haduch

marlena haduchZałożyłam Ośrodek MaterPater.

Prowadzę psychoterapię indywidualną, par i rodzinną oraz konsultacje wychowawcze. Pomagam w żałobie związanej ze stratą dziecka, w depresji poporodowej. Wspieram osoby w procesie poznawania siebie, poprawianiu jakości swojego życia i relacji z innymi. ...

Marlena Haduch ►

Marlena Dałek

Marlena Dałek

W Ośrodku MaterPater prowadzi terapię indywidualną osób dorosłych, terapię par oraz terapię rodzinną. Pomaga osobom doświadczającym trudności w relacjach z innymi, w sytuacjach kryzysu życiowego, p...

Marlena Dałek ►

Daria Drab

daria drabW ośrodku MaterPater prowadzę terapię par i rodzinną w nurcie systemowym, terapię indywidualną osób po traumie oraz terapię dzieci i młodzieży, terapię osób doznających przemocy. Przygotowuję równi...

Daria Drab ►

Agnieszka Florczuk-Łukasiak

Agnieszka Florczuk-ŁukasiakPomagam osobom przeżywającym długotrwałe trudności emocjonalne i osobowościowe, przeżywającym trudności w relacjach z innymi oraz osobom zainteresowanym rozwojem własnym.

Agnieszka Florczuk-Łukasiak ►

Aneta Grużewska

Małgorzata Hordejuk

Małgorzata HordejukW ramach praktyki w Ośrodku MaterPater pracuję z osobami zmagającymi się z chorobą przewlekłą, doświadczającymi lęku czy depresji.  Pomagam rodzinom w sytuacjach kryzysu. Wspieram młodzież w s...

Małgorzata Hordejuk ►

Magdalena Kaczorowska-Korzniakow

Agnieszka Laus-Rzepecka

agnieszka rzepeckaW MaterPater pracuję z osobami dorosłymi prowadząc psychoterapię indywidualną, terapie par oraz rodzin. Moje wsparcie jest najcenniejsze dla osób doświadczających kryzysu emocjonalnego, zwią ...

Agnieszka Laus-Rzepecka ►

Sylwia Szyszko-Ginalska

Sylwia Szyszko-GinalskaW Ośrodku Mater Pater prowadzę terapię indywidualną osób dorosłych. Pracuję z osobami po traumatycznych doświadczeniach, w tym doświadczającymi objawów zespołu stresu pourazowego (PTSD), a także z...

Sylwia Szyszko-Ginalska ►

 

Logo-Mamazone.PL 468x110