logo materpater top

„Rodziny są różne, w rodzinach różnie też bywa”.

„W rodzinie tkwi prawdziwa siła każdego. To w niej wszystko się zaczyna, to w niej tkwią korzenie, z których czerpiemy siłę na całe życie”.

Ośrodek MaterPater

powstał z myślą o rodzinach i dla rodzin...

Justyna Wichot

Justyna Wichot

Justyna
Wichot

Psycholog, psychoterapeuta (kończę szkolenie psychoterapeutyczne w Krakowie organizowane przez Fundację Rozwoju Terapii Rodzin na Szlaku przy Zakładzie Terapii Rodzin i Psychosomatyki), trener.  Pracuję w podejściu systemowym i psychodynamicznym, pozostając otwartą na łączenie i czerpanie wiedzy z różnych dziedzin i podejść. Wiedzę zdobywam również dzięki uczestnictwu w różnych szkoleniach, kursach, m.in. w Anna Freud Center w Londynie. Jestem członkiem Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, moją pracę poddaję regularnej superwizji.

Od 2013 roku pracuję w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę z rodzicami małych dzieci w obszarze profilaktyki przemocy, wsparcia wychowawczego, psychoterapeutycznego oraz warsztatowego. Pracowałam przez dwa lata w Centrum Zdrowia Dziecka na Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej i Pediatrycznej, starając się jak najlepiej wspierać i towarzyszyć w różnych sytuacjach rodzicom przebywających z dziećmi na Oddziale. Posługuję się metodą Wideotreningu Komunikacji, który jest bardzo pomocnym narzędziem zobrazowania zasobów, dobrych momentów budujących relację np. między rodzicem a dzieckiem.

Bliskie mi są słowa Irvina D. Yaloma: „Kiedy ludzie nie są siebie samych ciekawi, to jest zawsze niepokojący znak”, dlatego zapraszam do kontaktu w Ośrodku Mater Pater:

 • rodziców z wątpliwościami wychowawczymi i kłopotami komunikacyjnymi, ciekawych z jakiego powodu pojawiają się trudności w relacji z dziećmi,
 • osoby, które potrzebują wsparcia psychologicznego, psychoterapeutycznego a przygotowują się lub zostali rodzicami,
 • osoby doświadczające depresji poporodwej, lęków, przeżywających kryzys (np. po pojawieniu sie dziecka), mierzące się ze stratą, poronieniem, żałobą,
 • pary przeżywające kryzys, trudności komunikacyjne, ale pozostające ciekawe siebie nawzajem.

Terapię pary i rodzin prowadzę razem z zaprzyjaźnioną psychoterapeutką. Prowadzę również warsztaty umiejętności rodzicielskich. Zapraszam do kontaktu i zaciekawienia się sobą!


Kontakt do mnie: 609 061 866

Jak pomagamy

 • Psychoterapia indywidualna

  Psychoterapia indywidualna polega na rozmowie z terapeutą, który zadając pytania stara się zrozumieć trudności i ustalić, co jest głównym problemem klienta.

 • Psychoterapia par

  Psychoterapia par/małżeństw to szczególna forma psychoterapii, w której celem jest osiągnięcice lepszego wzajemnego porozumienia, zaspokojenia potrzeb każdej z osób oraz praca nad indywidualnym rozwojem każdej z osób.

 • Konsultacje psychologiczne

  Konsultacja jest formą pomocy dla rodzin, par i klientów indywidualnych. Obejmuje zwykle jedno do trzech spotkań.

 • Psychoterapia rodzin

  Psychoterapia rodzin w odróżnieniu od innych terapii, dotyczy całej rodziny łącznie z dziećmi.

 • Praca w diadzie rodzic−dziecko

  Celem spotkania specjalisty, rodzica i dziecka jest pomoc w odnalezieniu drogi we wzajemnym poznaniu się rodzica i dziecka. Dlatego ta forma pracy szczególnie kierowana jest do rodziców małych dzieci – niemowląt.

 • Poradnictwo wychowawcze

  Spotkania z psychologiem obejmują od jednego do kilku/kilkunastu spotkań, w zależności od zdiagnozowanego problemu.

 • Aktywny Trening Komunikacji z dzieckiem

  Praca metodą Aktywnego Treningu Komunikacji z dzieckiem oparta jest na analizie nagrań wideo sporządzanych podczas codziennych sytuacji/swobodnych aktywności rodzica/rodziców z dzieckiem/dziećmi.

 • Skala Brazeltona - badanie

  Gdy rodzi się dziecko, zastanawiamy się kim jest, kim będzie. Wśród wielu z nas nadal pokutuje przekonanie, że małe dziecko jedynie śpi, je, a gdy ma mokro płacze. To jednak nie wszystko.

 • Diagnoza gotowości szkolnej dziecka 5 i 6−letniego

  Diagnoza gotowości szkolnej dziecka obejmuje 3−4 spotkania, w tym jedno w celu omówienia wyników badania.

 • Wizyty domowe

  Wizyty domowe to forma pomocy adresowana do rodzin/rodziców dzieci małych i starszych, potrzebujących wsparcia w wypełnianiu roli rodzicielskiej.