logo materpater top

„Rodziny są różne, w rodzinach różnie też bywa”.

„W rodzinie tkwi prawdziwa siła każdego. To w niej wszystko się zaczyna, to w niej tkwią korzenie, z których czerpiemy siłę na całe życie”.

Ośrodek MaterPater

powstał z myślą o rodzinach i dla rodzin...

Justyna Wichot

Justyna
Wichot

Psycholog, psychoterapeuta (kończę szkolenie psychoterapeutyczne w Krakowie organizowane przez Fundację Rozwoju Terapii Rodzin na Szlaku przy Zakładzie Terapii Rodzin i Psychosomatyki), trener.  Pracuję w podejściu systemowym i psychodynamicznym, pozostając otwartą na łączenie i czerpanie wiedzy z różnych dziedzin i podejść. Wiedzę zdobywam również dzięki uczestnictwu w różnych szkoleniach, kursach, m.in. w Anna Freud Center w Londynie. Jestem członkiem Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, moją pracę poddaję regularnej superwizji.

Od 2013 roku pracuję w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę z rodzicami małych dzieci w obszarze profilaktyki przemocy, wsparcia wychowawczego, psychoterapeutycznego oraz warsztatowego. Pracowałam przez dwa lata w Centrum Zdrowia Dziecka na Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej i Pediatrycznej, starając się jak najlepiej wspierać i towarzyszyć w różnych sytuacjach rodzicom przebywających z dziećmi na Oddziale. Posługuję się metodą Wideotreningu Komunikacji, który jest bardzo pomocnym narzędziem zobrazowania zasobów, dobrych momentów budujących relację np. między rodzicem a dzieckiem.

Bliskie mi są słowa Irvina D. Yaloma: „Kiedy ludzie nie są siebie samych ciekawi, to jest zawsze niepokojący znak”, dlatego zapraszam do kontaktu w Ośrodku Mater Pater:

  • rodziców z wątpliwościami wychowawczymi i kłopotami komunikacyjnymi, ciekawych z jakiego powodu pojawiają się trudności w relacji z dziećmi,
  • osoby, które potrzebują wsparcia psychologicznego, psychoterapeutycznego a przygotowują się lub zostali rodzicami,
  • osoby doświadczające depresji poporodwej, lęków, przeżywających kryzys (np. po pojawieniu sie dziecka), mierzące się ze stratą, poronieniem, żałobą,
  • pary przeżywające kryzys, trudności komunikacyjne, ale pozostające ciekawe siebie nawzajem.

Terapię pary i rodzin prowadzę razem z zaprzyjaźnioną psychoterapeutką. Prowadzę również warsztaty umiejętności rodzicielskich. Zapraszam do kontaktu i zaciekawienia się sobą!


Kontakt do mnie: 609 061 866