logo materpater top

„Rodziny są różne, w rodzinach różnie też bywa”.

„W rodzinie tkwi prawdziwa siła każdego. To w niej wszystko się zaczyna, to w niej tkwią korzenie, z których czerpiemy siłę na całe życie”.

Ośrodek MaterPater

powstał z myślą o rodzinach i dla rodzin...

Ewelina Durajczyk

Ewelina
Durajczyk

Jestem absolwentką Wydziału Psychologii Klinicznej Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Ukończyłam 4 – letnią Szkołę Psychoterapii – Intra przygotowującą do pracy terapeutycznej w podejściu integracyjnym, którego osią jest psychoterapia humanistyczna. Szkoła ma rekomendację Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Ukończyłam studia podyplomowe na kierunku – Psychologia Kryzysu i Interwencji Kryzysowej przygotowujące do pracy z osobami zmagającymi się aktualnie z sytuacjami kryzysowymi oraz konsekwencjami doświadczeń kryzysowych i traumatycznych w przeszłości. Uczestniczyłam w „Europejskich Warsztatach nt. Stresu Pourazowego – pomoc po traumie”. Ukończyłam Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – I stopień oraz Studium Poradnictwa i Interwencji Kryzysowej – II stopień, kurs zaawansowany. Posiadam uprawnienia do prowadzenia Programu Korekcyjno – Edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Brałam udział w warsztatach doskonalących umiejętności wychowawcze w oparciu o „Szkołę dla rodziców i wychowawców”. Odbyłam praktykę kliniczną na oddziale psychiatrii Szpitala Bródnowskiego oraz staż w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie - Niebieska Linia – Instytut Psychologii Zdrowia. Posiadam Certyfikat Specjalisty w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (PARPA). Stale rozwijam swoje kompetencje uczestnicząc w licznych warsztatach, szkoleniach i konferencjach. Pracuję pod regularną superwizją certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Od ponad 10 lat  pracuję w  Specjalistycznej Poradni Rodzinnej ds .Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, obecnie w Warszawskim Ośrodku Interwencji Kryzysowej. Prowadzę psychoterapię indywidualną, psychoterapię małżeńską/partnerską/rodzinną a także psychoterapię grupową m.in. – grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy, grupy terapeutyczne, warsztaty rozwoju osobistego, grupy korekcyjno – edukacyjne i Program Pomocy Psychologicznej dla osób stosujących przemoc. Pracuję w podejściu integracyjnym – łączę podejście humanistyczno – egzystencjalne z elementami terapii systemowej i psychodynamicznej.

W ośrodku Mater Pater prowadzę psychoterapię indywidualną oraz terapię małżeństw/par/rodzin. Udzielam wsparcia osobom w sytuacjach takich jak utrata, żałoba, rozstanie, kryzys rodzinny/małżeński, przemoc w rodzinie, poczucie samotności, trudności w relacjach. Pracuję zarówno z osobami, które doświadczyły przemocy jak również z osobami, które nie radzą sobie w sytuacjach trudnych emocjonalnie i uciekają się do zachowań przemocowych, agresywnych. Wspieram także osoby zainteresowane własnym rozwojem.


Kontakt do mnie: 506 987 447