logo materpater top

Sylwia Szyszko-GinalskaSylwia
Szyszko-Ginalska
 

Kontakt do mnie 690 615 350

Jestem psychologiem oraz psychoterapeutą w trakcie szkolenia w ujęciu psychoanalitycznym.

Ukończyłam Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (specjalność: psychologia kliniczna dziecka, terapia rodzin i małżeństw) oraz Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego.  Aktualnie odbywam 4-letnie szkolenie psychoterapeutyczne w Studium Psychoterapii Analitycznej rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej (PTPP), którego jestem członkiem - kandydatem.

Ukończyłam szkolenie I stopnia Terapii Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) afiliowane przez Polskie Towarzystwo EMDR oraz szkolenie z psychotraumatologii praktycznej organizowane przez Fundację Pomorskie Centrum Psychotraumatologii w Gdańsku. Ponadto jestem uczestniczką otwartych Seminariów Klinicznych PTPP m.in. „Praca z traumą na poziomie pustki” , „Trauma i jej psychoanalityczne rozumienie”.

Doświadczenie kliniczne zdobywałam podczas kilkuletniej pracy na oddziale całodobowym oraz w poradni zdrowia psychicznego Kliniki Psychiatrii, Stresu Bojowego i Psychotraumatologii Wojskowego Instytutu Medycznego, a także podczas licznych staży, m.in.: w Klinicznym Oddziale Psychiatrycznym Szpitala Wolskiego, w Ośrodku Terapeutycznym dla Dzieci Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy oraz w Domu Małego Dziecka nr 15 im. Ks.G.P. Baudouina.

Poza pracą terapeutyczną zajmowałam się również działalnością psychoedukacyjną oraz pracą naukową. Koordynowałam I i II edycję Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Tydzień Rodzin” poświęconego rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym  we współpracy z Wydziałem Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Prezentowałam referaty dotyczące problematyki rodzin polskich weteranów na konferencjach i sympozjach naukowych, m.in. 45 Zjeździe Psychiatrów Polskich PTP, II Krajowej Konferencji Psychologii Klinicznej, czy I Ogólnopolskiej Konferencji Psychologów i Psychiatrów Wojska Polskiego.

Pracuję w oparciu o podejście psychoanalityczne pod stałą superwizją certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej.

W Ośrodku Mater Pater prowadzę terapię indywidualną osób dorosłych. Pracuję z osobami po traumatycznych doświadczeniach, w tym doświadczającymi objawów zespołu stresu pourazowego (PTSD), a także z osobami przeżywającymi trudności w relacjach z innymi, w sytuacjach kryzysu życiowego i żałoby po stracie bliskich; z osobami przeżywającymi lęk, bezradność, wstyd czy poczucie winy. Towarzyszę również osobom zainteresowanym własnym rozwojem oraz budowaniem bardziej satysfakcjonujących relacji z innymi ludźmi lub z samym/ą sobą.