logo materpater top

anna bernatowskaMonika 
Górniak - Ciosek
 

Kontakt do mnie to: 509 267 510 

Jestem psychoterapeutą psychodynamicznym i systemowym w trakcie certyfikacji, absolwentką  Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej w Warszawie na kierunku resocjalizacja. Ukończyłam  4 letnie szkolenie psychoterapeutyczne  w Szkole Terapii Rodzin Stowarzyszenia OPTA w Warszawie  oraz Szkolenie z Terapii Pary w Polskim Instytucie Ericksonowskim w Łodzi, dodatkowo -  studia podyplomowe z doradztwa zawodowego  oraz Studium Profilaktyki Uzależnień. Posiadam certyfikat terapeuty naurobiofeedback I i II stopnia. Doświadczenie zdobywałam pracując w szkołach z dziećmi, młodzieżą i rodzicami, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 18  oraz odbywając staż na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie.  Dbam o swój rozwój zawodowy uczestnicząc w licznych szkoleniach i konferencjach. Pracuję pod stałą superwizją. estem psychologiem, psychoterapeutą, trenerem. W mojej pracy stosuję podejście integratywne, korzystając z doświadczeń i wiedzy uznanych kierunków psychoterapeutycznych.

Pomagam rodzinom w  konstruktywnym rozwiązywaniu problemów wychowawczych czy komunikacyjnych. Szczególnym wsparciem obejmuję rodziny w których wystąpiły sytuacje traumatyczne – choroba,  śmierć lub próba samobójcza. Pracuję z parami przechodzącymi różnego rodzaju kryzysy np.: w sytuacji okołorozwodowej, z problemami partnerskimi, z problemem niepłodności czy trudnościami związanymi z rodzicielstwem.

Prowadzę warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców oraz grupy terapeutyczne. Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi z różnymi problemami i dysfunkcjami oraz ich rodzicami. 

W indywidualnej psychoterapii pracuję z dziećmi od 12 rż, nastolatkami oraz osobami dorosłymi które utraciły radość życia, cierpią na depresję,  zaburzeniami odżywiania czy zaburzeniami osobowości, zmagają się z lękami i stresem,  mają niską samoocenę, trudności w nawiązywaniu i utrzymaniu pozytywnych relacji z innymi ludźmi, znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.

Jako doradca zawodowy prowadzę poradnictwo edukacyjno-zawodowe oraz coaching rozwojowy zarówno dla młodzieży jak i osób dorosłych wspierając klientów  w odkrywaniu ich talentów, zasobów i zainteresowań.

W ośrodku MaterPater prowadzę terapię rodzinną, terapię par, konsultacje wychowawcze dla rodziców oraz psychoterapię indywidualną dzieci, młodzieży i dorosłych. Udzielam także konsultacji w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz treningi rozwoju osobistego.