logo materpater top

magdalena-klobukowskaMagdalena
Kłobukowska

Kontakt do mnie to: 605 852 680

Ukończyłam studia psychologiczne ze specjalizacją psychologia kliniczną oraz 4-letnie Studium Terapii Rodziny prowadzone przez Stowarzyszenie OPTA w Warszawie. Prowadzę psychoterapię w nurcie psychodynamicznym i systemowym.

Pracuję w Szpitalu Specjalistycznym św. Zofii w Warszawie na stanowisku psychologa i psychoterapeuty. Jestem także aktywna w Bielańskim Klubie Mam i Tatusiów Stowarzyszenia „Mamy czas” prowadząc tam warsztaty rodzicielskie i grupy wsparcia dla rodziców.

Przez 3 lata byłam związana z warszawskimi żłobkami państwowymi, w których obejmowałam opieką psychologiczną dzieci w wieku od 6 miesięcy do 3 lat, współpracowałam z personelem w zakresie nowoczesnych metod wychowania i edukacji małych dzieci oraz udzielałam porad, konsultacji i wsparcia rodzicom i opiekunom. Przez kilka lat prowadziłam zajęcia w Szkole Rodzenia w Szpitalu Specjalistycznym św. Zofii oraz w Szkole Rodzenia Beauty Mama w Warszawie i Pruszkowie dotyczące psychologicznych aspektów ciąży, porodu, połogu i rodzicielstwa dla przyszłych rodziców. Pracowałam także w Ośrodku Interwencji Kryzysowej udzielając pomocy psychologicznej mieszkańcom hostelu – rodzinom z dziećmi w kryzysie i osobom doświadczającym przemocy domowej. Cenne doświadczenia zawodowe zdobyłam  także współtworząc Dział Wsparcia Dziecka i Rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej, gdzie prowadziłam konsultacje psychologiczne i psychoterapię krótkoterminową a także grupy psychoedukacyjne i grupy wsparcia. 

Odbyłam staż w programie Dobry Rodzic – Dobry Start Profilaktyka Krzywdzenia Małego Dziecka w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej: Fundacja Dzieci Niczyje) obejmujący m.in.: prowadzenie zajęć dla rodziców z dziećmi w wieku 0–3 lat z cyklu Aktywny Poniedziałek i opracowanie autorskich scenariuszy tych zajęć, współprowadzenie spotkań edukacyjnych dla rodziców na temat przemocy werbalnej, współautorstwo spotkań edukacyjnych oraz publikacji na łamach kwartalników psychologicznych oraz strony internetowej Fundacji, uczestnictwo w warsztacie „Trening skutecznego rodzica wg T. Gordona”. W ramach dalszej współpracy z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę prowadziłam liczne spotkania edukacyjne dla rodziców  dzieci w wieku 0–6 lat w przedszkolach.

Odbyłam staż w programie Dobry Rodzic – Dobry Start Profilaktyka Krzywdzenia Małego Dziecka w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę obejmujący m.in.: prowadzenie zajęć dla rodziców z dziećmi w wieku 0–3 lat z cyklu Aktywny Poniedziałek i opracowanie autorskich scenariuszy tych zajęć, współprowadzenie spotkań edukacyjnych dla rodziców na temat przemocy werbalnej, współautorstwo spotkań edukacyjnych oraz publikacji na łamach kwartalników psychologicznych oraz strony internetowej Fundacji, uczestnictwo w warsztacie „Trening skutecznego rodzica wg T. Gordona”. W ramach dalszej współpracy z Fundacją Dzieci Niczyje prowadziłam liczne spotkania edukacyjne dla rodziców  dzieci w wieku 0–6 lat w przedszkolach.

Odbyte szkolenia:

  • Psychoterapia okołoporodowa, czyli życie kobiety w ciąży, w porodzie i kiedy staje się matką (w trakcie)
  • Szkoła dla Rodziców i Wychowawców (kompetencje wychowawcze)
  • Monitorowanie rozwoju niemowląt i małych dzieci w Polsce w kierunku Spektrum Zaburzeń Autystycznych: The Social Attention and Communications Study – Revised (SACS-R);
  • Teoriia terapia Integracji Sensorycznej I°
  • Diagnoza i oddziaływania terapeutyczne wobec dzieci po traumie (NSLT);
  • Portretu psychologicznego małego dziecka w kontekście rozłąki rodziców;
  • Pierwszej pomoc psychologicznej;
  • Szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Prowadzę psychoterapię indywidualną dorosłych, dzieci i młodzieży w nurcie psychodynamicznym oraz systemową terapię par i rodzin. 

Zajmuję się pomaganiem dorosłym, dzieciom i młodzieży z problemami emocjonalnymi i relacyjnymi, z zaburzeniami nastroju, osobom doświadczającym trudności rodzinnych, małżeńskich i partnerskich. Udzielam pomocy psychologicznej i wsparcia osobom przeżywającym osobiste kryzysy, a także rodzinom w trakcie rozwodu. Proponuję również opiekę psychologiczną oraz poradnictwo wychowawcze dla przyszłych rodziców i rodzin z dziećmi, z możliwością wizyt domowych. Pracuję także terapeutycznie z osobami, które potrzebują wsparcia i profesjonalnej pomocy w związku z narodzinami  dziecka i z rodzicielstwem oraz edukacyjnie i wychowawczo z tymi, którzy  pragną poszerzyć swoją wiedzę na temat rozwoju dziecka i sprawowania nad nim prawidłowej opieki. 

Serdecznie zapraszam do kontaktu. Profesjonalna pomoc, wsparcie a także psychoterapia to sposoby, które mogą pomóc w poradzeniu sobie z trudnościami.