logo materpater top

Magda PolaszewskaEwelina
Popławska

Kontakt do mnie: 501 721 228

Jestem psychologiem dziecięcym, terapeutą wczesnego wspomagania rozwoju, terapeutą dzieci i młodzieży w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego.

Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Skończyłam też studia podyplomowe na kierunku "Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka od 0 do 6 roku życia" w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Aktualnie jestem w trakcie 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego w Szkole Psychoterapii Dzieci i Młodzieży, prowadzonym wspólnie przez Laboratorium Psychoedukacji i Ośrodek ReGeneRacja.

Ukończyłam 100-godzinne szkolenie „Terapia poznawczo-behawioralna dzieci i młodzieży” w Centrum CBT oraz szkolenie „Metoda Kids’ Skills – Dam Radę!” w Laboratorium Edukacji i Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. W trakcie ostatnich lat uczestniczyłam w licznych szkoleniach i kursach związanych z rozwojem dziecka i metodami pracy terapeutycznej (m. in. w Fundacji Dzieci Niczyje, Fundacji Synapsis, Poradni Terapii Mutyzmu MÓWIĘ).

Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w przedszkolach, szkole podstawowej, gimnazjum i poradni psychologiczno-pedagogicznej. Odbyłam też staż kliniczny w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Uczestniczyłam w stażu w Ośrodku ReGeneRacja, współprowadząc półkolonijną grupę interpersonalną dla dzieci, a także w Fundacji STO POCIECH, współprowadząc grupy zabawowe dla dzieci poniżej drugiego roku życia. Pracowałam terapeutycznie z dziećmi z zaburzonym rozwojem, głównie ze spektrum autyzmu. Prowadziłam warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców małych dzieci.

Obecnie pracuję w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Zajmuję się diagnozą dzieci, prowadzeniem zajęć grupowych i terapii indywidualnej dzieci, konsultuję też rodziców. Odbywam też staż w Oddziale Dziennym Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii, gdzie współprowadzę grupy terapeutyczne.

W MaterPater prowadzę terapię indywidualną dzieci i młodzieży do 16. roku życia. Pracuję z dziećmi z zaburzeniami emocjonalnymi i zachowania, zaburzeniami rozwojowymi, problemami szkolnymi, w relacjach rówieśniczych, doświadczających trudności w związku z sytuacją rodzinną, przeżytą traumą. Prowadzę też konsultacje i porady wychowawcze dla rodziców.


Pracuję pod stałą superwizją certyfikowanych psychoterapeutów i superwizorów.