logo materpater top

daria drabDaria
Drab

Kontakt do mnie: 503 057 518

Ukończyłam społeczną psychologię kliniczną ze specjalizacją: Psychologia Traumy i Interwencja Kryzysowa. Jestem absolwentką szkoły psychoterapeutycznej w ujęciu systemowym, prowadzonej przez Ośrodek Psychoterapii Systemowej w Krakowie i rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Jestem certyfikowanym trenerem programu SAFE Karla Brischa. Ukończyłam Studium Metod Pracy z Dzieckiem Wykorzystywanym Seksualnie i Jego Rodziną, szkolenia z zakresu Terapii Procesu Traumy i Terapii Poznawczo-Behawioralnej Skoncentrowanej na Traumie (Medical University of South Carolina, Klinika BUP Grinden - Szwecja) Obecnie realizuję kurs z zakresu pracy z żalem po stracie u dzieci (Medical University of South Carolina).

Przez 5 lat związana byłam z Fundacją Dzieci Niczyje, gdzie pracowałam jako psycholog z dziećmi i ich rodzinami w sytuacji podejrzenia przemocy i wykorzystywania seksualnego. Prowadziłam tam konsultacje indywidualne, terapię indywidualną dzieci oraz terapię par. Mam 2-letnie doświadczenie pracy w Zespole Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla dzielnicy Praga Północ. Na Uniwersytecie w Nottingham (UK) prowadziłam projekt badawczy poświęcony dzieciom w instytucjonalnej opiece zastępczej. Obecnie pracuję w  Specjalistycznej Poradni Rodzinnej ds. Przeciwdziałania Przemocy, gdzie prowadzę poradnictwo psychologiczne i psychoterapię osób dorosłych oraz warsztaty psychoedukacyjne. Prowadzę szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz pracy z osobami po traumie i osobami w kryzysie.

W ośrodku MaterPater prowadzę terapię par i rodzinną w nurcie systemowym, terapię indywidualną osób po traumie i doświadczających przemocy oraz terapię dzieci i młodzieży, terapię osób doznających przemocy. Przygotowuję również dzieci do udziału w procedurach karnych. Prowadzę psychoterapię w języku angielskim.

Swoją pracę poddaję superwizji u certyfikowanej superwizorki i psychoterapeutki – Marty Bieniasz.