logo materpater top

Psycholodzy i terapeuci

Informacje o naszym zespole specjalistów.

Marlena Trąbińska-Haduch

marlena haduchZałożyłam Ośrodek MaterPater.

Prowadzę psychoterapię indywidualną, par i rodzinną oraz konsultacje wychowawcze. Pomagam w żałobie związanej ze stratą dziecka, w depresji poporodowej. Wspieram osoby w procesie poznawania siebie, poprawianiu jakości swojego życia i relacji z innymi.

Marlena Dałek

Marlena Dałek

W Ośrodku MaterPater prowadzę terapię indywidualną osób dorosłych, terapię par oraz terapię rodzinną. 

Daria Drab

daria drabW ośrodku MaterPater prowadzę terapię par i rodzinną w nurcie systemowym, terapię indywidualną osób po traumie oraz terapię dzieci i młodzieży, terapię osób doznających przemocy. Przygotowuję również dzieci do udziału w procedurach karnych.

Agnieszka Florczuk-Łukasiak

Agnieszka Florczuk-ŁukasiakPomagam osobom przeżywającym długotrwałe trudności emocjonalne i osobowościowe, przeżywającym trudności w relacjach z innymi oraz osobom zainteresowanym rozwojem własnym.

Monika Górniak-Ciosek

Monika Górniak-Ciosek

W ośrodku MaterPater prowadzę terapię rodzinną, terapię par, konsultacje wychowawcze dla rodziców oraz psychoterapię indywidualną dzieci, młodzieży i dorosłych. Udzielam także konsultacji w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz treningi rozwoju osobistego.

Aneta Grużewska

aneta kwasnyW Ośrodku MaterPater prowadzę terapię indywidualną, par i rodzinną. Oferuję także pomoc psychologiczną i wsparcie osobom, które znajdują się w kryzysie, czują, że sami nie poradzą sobie z trudnościami, jakie pojawiły się w ich życiu. Prowadzę również sesje wideotreningu z rodzicami, którzy chcą lepiej rozumieć swoje dzieci i być lepiej przez nie rozumianymi.

Magdalena Kłobukowska

magdalena-klobukowskaW MaterPater pomagam dorosłym, dzieciom i młodzieży z problemami emocjonalnymi i relacyjnymi, za zaburzeniami nastroju, osobom doświadczającym trudności rodzinnych, małżeńskich, partnerskich.prowadzę. Udzielam pomocy psychologicznej i wsparcia osobom przeżywającym osobiste kryzysy, a także rodzinom w trakcie rozwodu.doświadczającym trudności w relacjach partnerskich, małżeńskich a także w trakcie rozwodu. Prowadzę również opiekę psychologiczną oraz poradnictwo wychowawcze dla przyszłych rodziców i rodzin z dziećmi, z możliwością wizyt domowych.

Ewelina Popławska

Ewelina PopławskaW MaterPater prowadzę terapię indywidualną dzieci i młodzieży do 16. roku życia. Pracuję z dziećmi z zaburzeniami emocjonalnymi i zachowania, zaburzeniami rozwojowymi, problemami szkolnymi, w relacjach rówieśniczych, doświadczających trudności w związku z sytuacją rodzinną, przeżytą traumą. Prowadzę też konsultacje i porady wychowawcze dla rodziców.

Sylwia Szyszko-Ginalska

Sylwia Szyszko-GinalskaW Ośrodku Mater Pater prowadzę terapię indywidualną osób dorosłych. Pracuję z osobami po traumatycznych doświadczeniach, w tym doświadczającymi objawów zespołu stresu pourazowego (PTSD), a także z osobami przeżywającymi trudności w relacjach z innymi, w sytuacjach kryzysu życiowego i żałoby po stracie bliskich; z osobami przeżywającymi lęk, bezradność, wstyd czy poczucie winy. Towarzyszę również osobom zainteresowanym własnym rozwojem oraz budowaniem bardziej satysfakcjonujących relacji z innymi ludźmi lub z samym/ą sobą.

Aleksandra Wilczewska-Babut

Aleksandra Wilczewska-BabutW Ośrodku MaterPater prowadzę psychoterapię indywidualną, młodzieży i dorosłych oraz psychoterapię par i rodzin. Oferuję także pomoc psychologiczną i wsparcie dla osób w kryzysie, które czują, że trudno jest im poradzić sobie samym w trudnej sytuacji. Osobom w sytuacji okołorozwodowej, kryzysach związanych z podejmowaniem ważnych wyborów życiowych. Pracuję z osobami z depresją, zaburzeniami lękowymi i zaburzeniami osobowości jak też zmagającymi się z chorobą przewlekłą tj. łysienie plackowate, bielactwo.