logo materpater top

Aleksandra Wilczewska-BabutAleksandra 
Wilczewska-Babut

Kontakt do mnie: 668 137 067

Jestem psychologiem i psychoterapeutą. Ukończyłam wydział psychologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ukończyłam 4-letnie Studium Terapii Rodzin w nurcie psychodynamiczno-systemowym przy stowarzyszeniu OPTA w Warszawie.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobyłam pracując od 15-stu lat w Poradni psychologiczno-Pedagogicznej w Warszawie, gdzie do dnia dzisiejszego zajmuje się diagnozą dzieci i młodzieży w zakresie specyficznych trudności w nauce, trudnościach emocjonalnych, adaptacyjnych, wychowawczych i rozwojowych. Prowadzę konsultacje psychologiczne dla rodziców. W ramach pracy terapeutycznej współprowadzę grupę dla młodzieży z trudnościami emocjonalnymi jak też psychoterapię indywidualną młodzieży, dorosłych i terapię rodzin.

W Ośrodku MaterPater prowadzę psychoterapię indywidualną, młodzieży i dorosłych oraz psychoterapię par i rodzin. Oferuję także pomoc psychologiczną i wsparcie dla osób w kryzysie, które czują, że trudno jest im poradzić sobie samym w trudnej sytuacji. Osobom w sytuacji okołorozwodowej, kryzysach związanych z podejmowaniem ważnych wyborów życiowych. Pracuję z osobami z depresją, zaburzeniami lękowymi i zaburzeniami osobowości jak też zmagającymi się z chorobą przewlekłą tj. łysienie plackowate, bielactwo.

Swoją pracę terapeutyczną poddaję systematycznej i stałej superwizji u certyfikowanego psychiatry i psychoterapeuty analitycznego.

W swojej pracy kieruję się myśleniem o rodzinie jako całości. W moim rozumieniu rodzina jest grupą osób połączonych ze sobą więzami wzajemnie na siebie oddziałującymi, jeśli jeden z węzłów ulegnie naderwaniu rzutuje to na funkcjonowanie całego systemu.