logo materpater top

Agnieszka Florczuk-ŁukasiakAgnieszka 
Florczuk-Łukasiak

Kontakt do mnie to: 604 178 018

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła 4,5 letnie szkolenie z Zakresu Psychoterapii organizowane przez Zakład Terapii Rodzin Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz 2 letnie szkolenie „Zmiana indywidualna - zmiana systemowa” organizowane przez Ośrodek Synapsis z zakresu terapii rodzinnej i małżeńskiej.

Pracuje pod regularną superwizją certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Od 10 lat prowadzi praktykę prywatną oraz związana jest ze Specjalistyczną Poradnią Rodzinną ds .Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Prowadzi terapię indywidualną, małżeńską, rodzinną oraz grupową. Współpracuje również z Centrum Psychoprofilaktyki i Terapii – Psychomedica..

Pomaga osobom przeżywającym długotrwałe trudności emocjonalne i osobowościowe, przeżywającym trudności w relacjach z innymi oraz osobom zainteresowanym rozwojem własnym.

Pracuje w oparciu o podejście systemowe i psychodynamiczne.