logo materpater top

„Rodziny są różne, w rodzinach różnie też bywa”.

„W rodzinie tkwi prawdziwa siła każdego. To w niej wszystko się zaczyna, to w niej tkwią korzenie, z których czerpiemy siłę na całe życie”.

Ośrodek MaterPater

powstał z myślą o rodzinach i dla rodzin...

690 615 350

Sylwia
Szyszko-Ginalska
 

Jestem psychologiem oraz psychoterapeutą w trakcie szkolenia w ujęciu psychoanalitycznym.

Ukończyłam Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (specjalność: psychologia kliniczna dziecka, terapia rodzin i małżeństw) oraz Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego.  Aktualnie odbywam 4-letnie szkolenie psychoterapeutyczne w Studium Psychoterapii Analitycznej rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej (PTPP), którego jestem członkiem - kandydatem.

Ukończyłam szkolenie I stopnia Terapii Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) afiliowane przez Polskie Towarzystwo EMDR oraz szkolenie z psychotraumatologii praktycznej organizowane przez Fundację Pomorskie Centrum Psychotraumatologii w Gdańsku. Ponadto jestem uczestniczką otwartych Seminariów Klinicznych PTPP m.in. „Praca z traumą na poziomie pustki” , „Trauma i jej psychoanalityczne rozumienie”.

Doświadczenie kliniczne zdobywałam podczas kilkuletniej pracy na oddziale całodobowym oraz w poradni zdrowia psychicznego Kliniki Psychiatrii, Stresu Bojowego i Psychotraumatologii Wojskowego Instytutu Medycznego, a także podczas licznych staży, m.in.: w Klinicznym Oddziale Psychiatrycznym Szpitala Wolskiego, w Ośrodku Terapeutycznym dla Dzieci Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy oraz w Domu Małego Dziecka nr 15 im. Ks.G.P. Baudouina.

Poza pracą terapeutyczną zajmowałam się również działalnością psychoedukacyjną oraz pracą naukową. Koordynowałam I i II edycję Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Tydzień Rodzin” poświęconego rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym  we współpracy z Wydziałem Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Prezentowałam referaty dotyczące problematyki rodzin polskich weteranów na konferencjach i sympozjach naukowych, m.in. 45 Zjeździe Psychiatrów Polskich PTP, II Krajowej Konferencji Psychologii Klinicznej, czy I Ogólnopolskiej Konferencji Psychologów i Psychiatrów Wojska Polskiego.

Pracuję w oparciu o podejście psychoanalityczne pod stałą superwizją certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej.

 

W Ośrodku Mater Pater prowadzę terapię indywidualną osób dorosłych. Pracuję z osobami po traumatycznych doświadczeniach, w tym doświadczającymi objawów zespołu stresu pourazowego (PTSD), a także z osobami przeżywającymi trudności w relacjach z innymi, w sytuacjach kryzysu życiowego i żałoby po stracie bliskich; z osobami przeżywającymi lęk, bezradność, wstyd czy poczucie winy. Towarzyszę również osobom zainteresowanym własnym rozwojem oraz budowaniem bardziej satysfakcjonujących relacji z innymi ludźmi lub z samym/ą sobą.


Kontakt do mnie 690 615 350
Wyślij wiadomość

Psycholodzy i terapeuci

Marlena Trąbińska−Haduch

marlena haduchZałożyłam Ośrodek MaterPater.

Prowadzę psychoterapię indywidualną, par i rodzinną oraz konsultacje wychowawcze. Pomagam w żałobie związanej ze stratą dziecka, w depresji poporodowej. Wspieram osoby w procesie poznawania siebie, poprawianiu jakości swojego życia i relacji z innymi. ...

Marlena Haduch ►

Marlena Dałek

Marlena Dałek

W Ośrodku MaterPater prowadzi terapię indywidualną osób dorosłych, terapię par oraz terapię rodzinną. Pomaga osobom doświadczającym trudności w relacjach z innymi, w sytuacjach kryzysu życiowego, p...

Marlena Dałek ►

Daria Drab

daria drabW ośrodku MaterPater prowadzę terapię par i rodzinną w nurcie systemowym, terapię indywidualną osób po traumie oraz terapię dzieci i młodzieży, terapię osób doznających przemocy. Przygotowuję równi...

Daria Drab ►

Agnieszka Florczuk-Łukasiak

Agnieszka Florczuk-ŁukasiakPomagam osobom przeżywającym długotrwałe trudności emocjonalne i osobowościowe, przeżywającym trudności w relacjach z innymi oraz osobom zainteresowanym rozwojem własnym.

Agnieszka Florczuk-Łukasiak ►

Małgorzata Hordejuk

Małgorzata HordejukW ramach praktyki w Ośrodku MaterPater pracuję z osobami zmagającymi się z chorobą przewlekłą, doświadczającymi lęku czy depresji.  Pomagam rodzinom w sytuacjach kryzysu. Wspieram młodzież w s...

Małgorzata Hordejuk ►

Magdalena Kaczorowska-Korzniakow

Magdalena Kłobukowska

magdalena-klobukowskaW MaterPater prowadzę psychoterapię indywidualną oraz rodzinną. Udzielam pomocy psychologicznej i wsparcia osobom doświadczającym trudności w relacjach partnerskich, małżeńskich a także w trakcie rozwodu. ...

Magdalena Kłobukowska ►

Agnieszka Laus-Rzepecka

agnieszka rzepeckaW MaterPater pracuję z osobami dorosłymi prowadząc psychoterapię indywidualną, terapie par oraz rodzin. Moje wsparcie jest najcenniejsze dla osób doświadczających kryzysu emocjonalnego, zwią ...

Agnieszka Laus-Rzepecka ►

 

Logo-Mamazone.PL 468x110