logo materpater top

„Rodziny są różne, w rodzinach różnie też bywa”.

„W rodzinie tkwi prawdziwa siła każdego. To w niej wszystko się zaczyna, to w niej tkwią korzenie, z których czerpiemy siłę na całe życie”.

Ośrodek MaterPater

powstał z myślą o rodzinach i dla rodzin...

Sylwia Szyszko-Ginalska

Sylwia Szyszko-Ginalska

Sylwia
Szyszko-Ginalska
 

Jestem psychologiem oraz psychoterapeutą w trakcie szkolenia w ujęciu psychoanalitycznym.

Ukończyłam Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (specjalność: psychologia kliniczna dziecka, terapia rodzin i małżeństw) oraz Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego.  Aktualnie odbywam 4-letnie szkolenie psychoterapeutyczne w Studium Psychoterapii Analitycznej rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej (PTPP), którego jestem członkiem - kandydatem.

Ukończyłam szkolenie I stopnia Terapii Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) afiliowane przez Polskie Towarzystwo EMDR oraz szkolenie z psychotraumatologii praktycznej organizowane przez Fundację Pomorskie Centrum Psychotraumatologii w Gdańsku. Ponadto jestem uczestniczką otwartych Seminariów Klinicznych PTPP m.in. „Praca z traumą na poziomie pustki” , „Trauma i jej psychoanalityczne rozumienie”.

Doświadczenie kliniczne zdobywałam podczas kilkuletniej pracy na oddziale całodobowym oraz w poradni zdrowia psychicznego Kliniki Psychiatrii, Stresu Bojowego i Psychotraumatologii Wojskowego Instytutu Medycznego, a także podczas licznych staży, m.in.: w Klinicznym Oddziale Psychiatrycznym Szpitala Wolskiego, w Ośrodku Terapeutycznym dla Dzieci Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy oraz w Domu Małego Dziecka nr 15 im. Ks.G.P. Baudouina.

Poza pracą terapeutyczną zajmowałam się również działalnością psychoedukacyjną oraz pracą naukową. Koordynowałam I i II edycję Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Tydzień Rodzin” poświęconego rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym  we współpracy z Wydziałem Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Prezentowałam referaty dotyczące problematyki rodzin polskich weteranów na konferencjach i sympozjach naukowych, m.in. 45 Zjeździe Psychiatrów Polskich PTP, II Krajowej Konferencji Psychologii Klinicznej, czy I Ogólnopolskiej Konferencji Psychologów i Psychiatrów Wojska Polskiego.

Pracuję w oparciu o podejście psychoanalityczne pod stałą superwizją certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej.

 

W Ośrodku Mater Pater prowadzę terapię indywidualną osób dorosłych. Pracuję z osobami po traumatycznych doświadczeniach, w tym doświadczającymi objawów zespołu stresu pourazowego (PTSD), a także z osobami przeżywającymi trudności w relacjach z innymi, w sytuacjach kryzysu życiowego i żałoby po stracie bliskich; z osobami przeżywającymi lęk, bezradność, wstyd czy poczucie winy. Towarzyszę również osobom zainteresowanym własnym rozwojem oraz budowaniem bardziej satysfakcjonujących relacji z innymi ludźmi lub z samym/ą sobą.


Kontakt do mnie 690 615 350

Jak pomagamy

 • Psychoterapia indywidualna

  Psychoterapia indywidualna polega na rozmowie z terapeutą, który zadając pytania stara się zrozumieć trudności i ustalić, co jest głównym problemem klienta.

 • Psychoterapia par

  Psychoterapia par/małżeństw to szczególna forma psychoterapii, w której celem jest osiągnięcice lepszego wzajemnego porozumienia, zaspokojenia potrzeb każdej z osób oraz praca nad indywidualnym rozwojem każdej z osób.

 • Konsultacje psychologiczne

  Konsultacja jest formą pomocy dla rodzin, par i klientów indywidualnych. Obejmuje zwykle jedno do trzech spotkań.

 • Psychoterapia rodzin

  Psychoterapia rodzin w odróżnieniu od innych terapii, dotyczy całej rodziny łącznie z dziećmi.

 • Praca w diadzie rodzic−dziecko

  Celem spotkania specjalisty, rodzica i dziecka jest pomoc w odnalezieniu drogi we wzajemnym poznaniu się rodzica i dziecka. Dlatego ta forma pracy szczególnie kierowana jest do rodziców małych dzieci – niemowląt.

 • Poradnictwo wychowawcze

  Spotkania z psychologiem obejmują od jednego do kilku/kilkunastu spotkań, w zależności od zdiagnozowanego problemu.

 • Aktywny Trening Komunikacji z dzieckiem

  Praca metodą Aktywnego Treningu Komunikacji z dzieckiem oparta jest na analizie nagrań wideo sporządzanych podczas codziennych sytuacji/swobodnych aktywności rodzica/rodziców z dzieckiem/dziećmi.

 • Skala Brazeltona - badanie

  Gdy rodzi się dziecko, zastanawiamy się kim jest, kim będzie. Wśród wielu z nas nadal pokutuje przekonanie, że małe dziecko jedynie śpi, je, a gdy ma mokro płacze. To jednak nie wszystko.

 • Diagnoza gotowości szkolnej dziecka 5 i 6−letniego

  Diagnoza gotowości szkolnej dziecka obejmuje 3−4 spotkania, w tym jedno w celu omówienia wyników badania.

 • Wizyty domowe

  Wizyty domowe to forma pomocy adresowana do rodzin/rodziców dzieci małych i starszych, potrzebujących wsparcia w wypełnianiu roli rodzicielskiej.