logo materpater top

Wizyty domowe

Wizyty domowe to forma pomocy adresowana do rodzin/rodziców dzieci małych i starszych, potrzebujących wsparcia w wypełnianiu roli rodzicielskiej.

Celem pojawienia się psychologa/terapeuty w domu jest udzielenie pomocy rodzicom, którzy mają trudności w komunikowaniu się z dzieckiem, którzy postrzegają zachowania dziecka jako nieakceptowane społecznie, a sami borykają się z narastającą bezradnością i frustracją.

Podczas spotkań domowych nasi psycholodzy mogą zaproponować rodzicom różne formy pracy, dostosowując je do potrzeb i możliwości rodziny, np.:

  • Ocena Noworodka Skalą Brazeltona – forma pomocy skierowana do rodzin malutkich dzieci, której celem jest pomoc rodzicom w poznaniu swojego dziecka i udzielenie wsparcia w nawiązywaniu pierwszych wzajemnych interakcji (NBAS »).
  • Aktywny Trening Komunikacji z dzieckiem (oparty na metodzie Wideotreningu ) - forma pomocy skierowana do rodzin z dziećmi w każdym wieku. Celem udzielanego wsparcia jest poprawa komunikacji miedzy rodzicami a dzieckiem/dziećmi. W metodzie wykorzystywana jest kamera (Aktywny Trening Komunikacji z dzieckiem »).

Psycholodzy Ośrodka jeżdżą na spotkania do rodzin w całej Warszawie.

Zachęcamy do skorzystania z tej formy pomocy szczególnie tych którzy z różnych względów – ograniczenia fizyczne, możliwości czasowe, specyficzna sytuacja osobista – nie mogą dotrzeć do naszego Ośrodka.

Spotkania z psychologiem obejmują od jednego do kilku/kilkunastu wizyt, w zależności od zdiagnozowanego problemu i rodzaju pomocy jaka jest udziela. Czas trwania jednej wizyty to 60-90 minut.