Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia to spotkanie dwóch osób. Psychoterapeuta podczas spotkania skupia się na pacjencie- on jest w centrum, jego przeżycia, emocje, fantazje, myśli.

Psychoterapia jest formą pomocy, leczenia, która polega na spotkaniu dwóch osób psychoterapeuty i pacjenta.

Psychoterapeuta opierając się na swojej wiedzy i doświadczeniu stara się zrozumieć problematykę trudności jakie zgłasza pacjent i podjąć w tym zakresie pracę psychoterapeutyczną. Podczas psychoterapii pacjent ma okazję lepiej poznać i zrozumieć siebie, obserwować motywy swoich działań, sposobów komunikacji, postrzegania świata i siebie w tym świecie.

Zazwyczaj cele psychoterapii ukierunkowane są na zmiany zachowań i postaw pacjenta, jak także na rozwój jego kompetencji emocjonalnych.

Psychoterapia trwa od kilku miesięcy (psychoterapia krótkoterminowa) do nawet kilku lat (psychoterapia długoterminowa) w zależności od zgłaszanego problemu oraz uzgodnionych celów terapii.

Psychoterapia indywidualna ma formę serii spotkań, odbywających się na ogół raz lub dwa razy w tygodniu, ze stałą częstotliwością, w stałym terminie. Sesja trwa 50 minut.

W celu umówienia się na psychoterapię prosimy dzwonić na numer bezpośredni wybranego psychoterapeuty lub na numer: 605 487 867.

Psychoterapia to spotkanie dwóch osób. Psychoterapeuta podczas spotkania skupia się na pacjencie- on jest w centrum, jego przeżycia, emocje, fantazje, myśli.

Fioletowa kozetka obok szarego, wysokiego fotela.

Psychoterapia indywidualna