Poradnictwo wychowawcze

Trudności wychowawcze są wpisane w rodzicielstwo. Poczucie zwątpienia, bezradność to stany znane każdemu rodzicowi. Konsultacje wychowawcze mają na celu pomóc rodzicom w wypełnianiu roli rodzicielskiej oraz radzić sobie z trudnościami z którymi się borykają.

Poradnictwo wychowawcze to forma pomocy, której celem jest określenie problemu i zorientowanie się z jakimi trudnościami boryka się rodzic/rodzice w wypełnianiu swej roli rodzicielskiej.

Skierowana jest do rodziców, którzy mają poczucie, że ich dziecko zachowuje się w nieakceptowany dla nich sposób, sprawia kłopoty wychowawcze, prezentuje objawy i zachowania odmienne od rówieśników.  A także do tych rodziców, którym brakuje pewności, czy dobrze wywiązuje się z roli rodzica i często mają wątpliwości czy zachowania które prezentuje ich dziecko są jeszcze rozwojowe, czy może odbiegają od normy.

Celem spotkań psychologa/pedagoga z rodzicami jest wskazanie rodzicom takich sposobów reagowania i komunikowania się z dzieckiem, by byli oni w stanie wspierać dziecko w jego rozwoju i pomóc mu zachowywać się w akceptowany społecznie sposób. Podczas konsultacji psycholog/pedagog diagnozuje problem w kontekście rodzinnym i przedstawia rodzicom swoje rozumienie opisywanych trudności, wskazując jednocześnie na adekwatne sposoby reagowania na trudności dziecka. Następnie wspólnie z rodzicami omawiana jest strategia wprowadzania zmian. Psycholog/pedagog edukuje też rodziców w obszarze technik wychowawczych stosownych w danej sytuacji, ewentualnie zachęca rodziców do udziału w warsztatach umiejętności wychowawczych.

Forma takiej pomocy adresowana jest zarówno do rodziców malutkich dzieci, jak i nastolatków.

Spotkania z rodzicami dzieci do 1 roku życia, mogą odbywać się w obecności dziecka. 

Spotkania z rodzicami dzieci starszych (powyżej 1 roku życia) odbywają się bez dziecka.  Jeśli zaistnieje potrzeba, spotkania mogą  zostanie uzupełnione o wspólne spotkania z dzieckiem.

Spotkania z psychologiem obejmują od jednego do kilku/kilkunastu spotkań, w zależności od zdiagnozowanego problemu. Czas trwania jednego spotkania to 50 minut lub 90 minut (jest to zależne od wybranej formy spotkania, z dzieckiem lub bez).

W Ośrodku MaterPater porad wychowawczych udzielają: Beata Lasota, Magdalena Kłobukowska, Anna Maciejewicz.

W celu umówienia się na spotkanie prosimy dzwonić na numer bezpośredni wybranego specjalisty lub na numer: 605 487 867.

Trudności wychowawcze są wpisane w rodzicielstwo. Poczucie zwątpienia, bezradność to stany znane każdemu rodzicowi. Konsultacje wychowawcze mają na celu pomóc rodzicom w wypełnianiu roli rodzicielskiej oraz radzić sobie z trudnościami z którymi się borykają.

Dwa pomarańczowe fotele obok jednego szarego.

Poradnictwo wychowawcze