Psychoterapia rodzin

Psychoterapia rodzinna to spotkanie którego głównym celem jest odnalezienie źródła problemów, które sprawiły, że rodzina przestała dobrze funkcjonować. To miejsce gdzie każdy z członków rodziny może liczyć na wysłuchanie i wypowiedzenie się.

Psychoterapia rodzinna to spotkanie terapeutów (zazwyczaj dwóch) ze wszystkimi członkami rodziny zamieszkującymi razem.

Na psychoterapię rodzinną warto się zgłosić, gdy rodzina znajduje się w kryzysie związanymi z różnymi okolicznościami życiowymi, na które napotyka rodzina na poszczególnych etapach swojego życia, zarówno tych rozwojowych, jak: dorastanie dzieci, wyprowadzka któregoś dziecka, jak i tych związanych z różnymi trudnościami: problemy wychowawcze, choroba lub śmierć jednego z członków rodziny, utrzymujące się konflikty, dolegliwości i choroby natury psychicznej pojawiające się u któregoś z członków rodziny.

Celem psychoterapii rodzinnej jest poprawienie komunikacji w rodzinie, poprawienie wzajemnych relacji, wysłuchanie się nawzajem przez poszczególnych członków rodziny, określenie wzajemnych potrzeb i oczekiwań, zrozumienie innych punktów widzenia i różnic w przeżywaniu problemu, oraz wprowadzenie zmian ustalonych wspólnie z rodziną.

Spotkania odbywają się z częstotliwością co 2-3 tygodnie i trwają 90 minut.

W Ośrodku MaterPater terapię rodzin prowadzą: Marlena Dałek, Agnieszka Florczuk-Łukasiak, Monika Górniak-Ciosek.

W celu umówienia się na psychoterapię prosimy dzwonić na numer bezpośredni wybranego specjalisty lub na numer: 605 487 867.

Psychoterapia rodzinna to spotkanie którego głównym celem jest odnalezienie źródła problemów, które sprawiły, że rodzina przestała dobrze funkcjonować. To miejsce gdzie każdy z członków rodziny może liczyć na wysłuchanie i wypowiedzenie się.

Psychoterapia rodzin