logo materpater top

NBAS - Skala Oceny Zachowań  Noworodka dr. T.Berry Brazelton.

Gdy rodzi się mały człowiek posiada już wiele kompetencji, predyspozycji, można by rzec, że jest w stanie podwyższonej gotowości do wchodzenia w interakcje z opiekunem, która staje się podwaliną dla tworzącej się między nimi więzi.

Jak to dziecko robi, co potrafi?

Można się o tym przekonać uczestnicząc w spotkaniu z profesjonalistą wykorzystującym w swej pracy Skalę Ocen Zachowań Noworodka dr. T.Berry Brazeltona. Głównym celem takiego spotkania jest pomoc rodzicom lepiej zrozumieć umiejętności ich dziecka, jego wzorce zachowań i indywidualne cechy temperamentu. Spotkanie z rodzicami i ich dzieckiem trwa ok. 20-30 min, odbywa się wtedy badanie dziecka, które dla maleństwa jest niebolesne i nieinwazyjne. Dziecko obserwowane jest podczas stanu snu, czuwania, płaczu, badane są jego odruchy oraz zachowania. Badanie przeprowadza się jedynie do 7 tygodnia po urodzeniu dziecka, dlatego też zachęca się rodziców aby pierwszy kontakt z profesjonalistą miał miejsce w 3 dobie życia dziecka, natomiast kolejne po 3 i po 6 tygodniach. Głównym zadaniem osoby przeprowadzającej badanie jest opisywanie i interpretowanie dla rodziców poszczególnych zachowań dziecka wynikających z przeprowadzanego badania, a także wysłuchanie ich pytań i wątpliwości jakie sami mają. Ważnym elementem jest także wykorzystanie wiedzy jaką już rodzice mają na temat swojego dziecka, gdyż to tylko oni są najlepszymi ekspertami w tej kwestii. Pod koniec spotkania rodzice otrzymują wskazówki do dalszej opieki nad dzieckiem.

Etapy badania dziecka:

 • wstępna obserwacja i rozmowa z rodzicami o dziecku,o nowej sytuacji w jakiej się znaleźli, o poczuciu swoich kompetencji w roli rodzicielskiej,
 • obserwacja dziecka podczas snu i jego umiejętności wygaszania reakcji na bodźce zewnętrzne (światło, dźwięki, dotyk),
 • badanie odruchów dziecięcych,
 • obserwacja dziecka w sytuacji płaczu i umiejętności samo uspakajania się,
 • obserwacja dziecka w reakcjach na bodźce wzrokowe(czerwona piłeczka) oraz słuchowe (grzechotka, głos).

Spotkanie profesjonalisty z rodzicami i ich dzieckiem powinno się odbyć w połowie czasu pomiędzy karmieniami, gdy dziecko śpi.

Dlaczego warto zachęcać rodziców do udziału w badaniu Skalą NBAS:

 • aby mogli lepiej poznać swoje dziecko,
 • aby poznali preferencje swojego dziecko oraz sposób jego zachowani podczas snu, czuwania, płaczu,
 • aby poznali mocne strony swojego dziecka a także obszary w których wymaga dodatkowego wsparcia,
 • aby pełniej zrozumieli zachowania dziecka i sposoby komunikowania się z nim,
 • aby mogli otrzymać praktyczne wskazówki dotyczące codziennej opieki nad dzieckiem,
 • a przede wszystkim aby pewniej poczuli się w nowej roli – RODZICÓW, którą będą teraz wypełniać.

Badanie skalą Brazeltona w naszym Ośrodku zajmuje się: Magdalena Polaszewska - Nicke, Marlena Trąbińska - Haduch.