logo materpater top

Psychoterapia par/małżeństw

To szczególna forma terapii dotycząca par/małżeństw i ich problemów.

Polega na rozmowie z terapeutą, który zadając pytania stara się zrozumieć trudności i ustalić, co jest głównym problemem klientów. Jej celem jest pomoc w przezwyciężeniu poważnych konfliktów i sytaucji kryzysowych oraz osiągnięciu harmonii i zapewnieniu obustronnego zaspokojenia potrzeb we wzajemnych relacjach. Leczy zaburzenia pożycia małżeńskiego i dąży do uporządkowania obustronnych kontaktów. W terapii tej przeważa praca z parą, ale możliwa jest także współpraca z jednym z partnerów, mająca cały czas na uwadze relację małżeńską.

Psychoterapia trwa od kilku miesięcy do nawet kilku lat w zależności od zgłaszanego problemu oraz uzgodnionych celów terapii.

Psychoterapia par/małżeńska

ma formę serii spotkań odbywających się raz w tygodniu bądź co dwa-trzy tygodnie. Częstotliwość i termin ustalana (zazwyczaj stały) jest wspólnie z terapeutą na sesji konsultacyjnej. Sesja trwa 90 minut.

Psychoterapię par/małżeństw w naszym Ośrodku prowadzą: Marlena Trąbińska - Haduch, Agnieszka Laus-Rzepecka, Agnieszka Florczuk-Łukasik.