logo materpater top

Psychoterapia indywidualna

Polega na rozmowie z terapeutą, który zadając pytania stara się zrozumieć trudności i ustalić, co jest głównym problemem klienta. Cele psychoterapii ukierunkowane są zwykle na zmiany zachowań i postaw klienta, jak też na rozwój jego kompetencji emocjonalnych np. na podniesienie poziomu samokontroli, radzenie sobie z lękami oraz stresem, podniesienie samooceny, poprawę zdolności tworzenia więzi, współpracy i komunikowania się z otoczeniem, czy też na poprawę własnej motywacji do działania. Podczas psychoterapii klient ma okazję lepiej poznać i zrozumieć siebie, co może mu być pomocne w zmianie aktualnej sytuacji życiowej, w rozwoju czy pokonaniu kryzysu.

Psychoterapia trwa od kilku miesięcy (psychoterapia krótkoterminowa) do nawet kilku lat (psychoterapia długoterminowa) w zależności od zgłaszanego problemu oraz uzgodnionych celów terapii.

Momentami kiedy warto skorzystać z pomocy, są :

 • problemy wychowawcze z dzieckiem,
 • zaburzenia emocjonalne,
 • depresja,
 • niskie poczucie własnej wartości,
 • kryzys emocjonalny,
 • kryzys w związku,
 • kryzys zawodowy,
 • kryzys życiowy,
 • żałoba,
 • śmierć bliskiej osoby,
 • śmierć dziecka,
 • poronienie,
 • brak motywacji do działania,
 • rozwód,
 • separacja,
 • trudnosci w radzeniu sobie z emocjami.

Psychoterapia indywidualna

ma formę serii spotkań, odbywających się na ogół raz lub dwa razy w tygodniu, ze stałą częstotliwością, w stałym terminie. Sesja trwa 50 minut.

Psychoterapię indywidualną DOROSŁYCH w naszym Ośrodku prowadzą:

Marlena Trąbińska - Haduch, Agnieszka Laus-Rzepecka, Magdalena Kaczorowska - Korzniakow, Marlena Dałek, Małgorzata Hordejuk, Magdalena Kłobukowska, Agnieszka Florczuk-Łukasik

Psychoterapię indywidualną DZIECI w naszym Ośrodku prowadzą:

Magdalena Kaczorowska - Korzniakow, Daria Drab, Magdalena Polaszewska - Nicke.