logo materpater top

Praca w diadzie rodzic−dziecko

Praca z diadą rodzic-dziecko to spotkanie trzech osób: specjalisty, rodzica i dziecka.

Celem tego spotkania jest pomoc w odnalezieniu drogi we wzajemnym poznaniu się rodzica i dziecka. Dlatego też forma tej pracy szczególnie kierowana jest do rodziców małych dzieci – niemowląt.

W toku pracy nad problemami zgłaszanymi przez rodziców, w znacznej mierze koncentrujemy się na wzajemnej komunikacji pomiędzy dzieckiem a jego opiekunami na wielu płaszczyznach. Stwarzając pole do ekspresji własnych przeżyć rodzica i dziecka, wspieramy oboje w przezwyciężaniu ewentualnych trudności doświadczanych przez nich we wzajemnej relacji. Jednocześnie wspólnie poszukujemy rozwiązań znoszących niepokojące rodziców objawy obserwowane u dziecka (np. płacz, trudności w zasypianiu, kłopoty z karmieniem), bądź ich własne problematyczne zachowania względem dziecka.

Podejście takie wynika z przekonania o kluczowym znaczeniu środowiska rodzinnego dla bieżącego funkcjonowania dziecka, a także dla jego rozwoju w dłuższej perspektywie. Jego źródła wywodzą się z teorii przywiązania, a także psychoanalitycznych koncepcji rozwoju.

Pracę z diadą rodzic-dziecko w naszym Ośrodku prowadzą: Magdalena Kaczorowska-Korzniakow, Magdalena Polaszewska - Nicke.


Tę formę pracy realizujemy podczas spotkań z rodzicem i dzieckiem w Ośrodku » oraz podczas wizyt domowych ».