logo materpater top

Konsultacje psychologiczne

Konsultacja jest formą pomocy dla rodzin, par i klientów indywidualnych. Polega na rozpoznaniu problemu z jakim przychodzi klient/klienci. Obejmuje zwykle jedno do trzech spotkań.

Głównym celem konsultacji jest zrozumienie trudności (osobistych lub wychowawczych) z jakimi zgłaszają się rodzice, zapoznanie się z ich oczekiwaniami i potrzebami, a także zasobami które mogą być pomocne w poradzeniu sobie z kryzysem. Lepsze zrozumienie własnej sytuacji życiowej jest dla osób zgłaszających się ważnym elementem, często przynoszącym ulgę, porządkującym i wybijającym z poczucia bezradności, które mogło im towarzyszyć. Dla terapeuty właściwe zrozumienie problemu pozwala na wskazanie adekwatnej oferty pomocy.

Jakie korzyści ma rodzina z takiej formy pracy?

  • nazwanie i opisanie sytuacji problemowej
  • wybranie najodpowiedniejszej formy pomocy i ustaleniem celów i zasad dalszej współpracy.

Spotkania z psychologiem obejmują od jednego do trzech spotkań. Czas trwania jednego spotkania to 50 minut.

Konsultacje w naszym Ośrodku prowadzą wszyscy terapeuci.