logo materpater top

Aktywny Trening Komunikacji z dzieckiem

(oparty na metodzie Wideotreningu Komunikacji)

Będąc rodzicem często zastanawiamy się nad postępowaniem wobec swoich dzieci. Mamy dużo wątpliwości, często oceniamy się i poddajemy się ocenie innych, szczególnie specjalistów, mając nadzieję, że powiedzą nam co robimy dobrze a co źle, abyśmy mogli lepiej wypełniać swą rolę. Mamy także tendencję do skupiania się na tym co nam nie wychodzi, a rzadko cieszymy się z sukcesów rodzicielskich.

Praca metodą Aktywnego Treningu Komunikacji z dzieckiem nie polega na ocenianiu i wytykaniu błędów. W zamian za to rodzice mogą dostać konkretne wskazówki do działania, dowiedzieć się, co z tego, co już robią służy poprawie kontaktu z dzieckiem i jakie obszary warto rozwinąć. Metodę tę stosuje się niezależnie od etapu rozwojowego dziecka (od noworodka do nastolatka).

Dzięki treningowi będą mogli:

 • poprawić relację z dzieckiem,
 • lepiej się poznać i rozumieć,
 • uważnie obserwować swoje reakcje w stosunku do dziecka i reakcje dziecka w stosunku do siebie,
 • skuteczniej i czytelniej dla dziecka komunikować się,
 • lepiej rozumieć zachowania dziecka oraz z czego one wynikają,
 • zauważać i adekwatnie odczytywać sygnały/komunikaty wysyłane przez dziecko – zarówno te werbalne jak i niewerbalne,
 • nauczyć się reagować na potrzeby dziecka,
 • poprawić wzajemną współpracę,
 • zmniejszyć liczbę niepożądanych zachowań dziecka a zwiększyć ilość zachowań akceptowanych,
 • poczuć większą przyjemność ze wspólnego spędzania czasu,
 • poczuć się pewniej w roli rodzica, a dziecku dawać większe poczucie bezpieczeństwa i przewidywalności,
 • zobaczyć własne umiejętności, kompetencje i zasoby.

Praca metodą Aktywnego Treningu Komunikacji z dzieckiem oparta jest na analizie nagrań wideo sporządzanych podczas codziennych sytuacji/swobodnych aktywności rodzica/rodziców z dzieckiem/dziećmi. Nagrania sporządzane są przez rodziców lub przez trenera.

Pierwsze spotkanie

Celem pierwszego spotkania jest nazwanie trudności z jakimi boryka się rodzic/rodzice. Następnie wspólnie omawiana jest strategia pracy metodą Aktywnego Treningu Komunikacji z dzieckiem oraz zasady sporządzania i omawiania nagrań. Możliwe do wyboru dla rodzica są opcje:

 1. rodzic sam dostarcza sporządzone przez siebie nagrania z domu - spotkania w ośrodku służą wtedy omówieniu konkretnych (wybranych przez trenera) fragmentów ilustrujących pozytywne, służące poprawie komunikacji reakcje rodzica i dziecka, oraz daniu wskazówek do dalszego działania;
 2. trener sporządza nagrania rodziny w ich naturalnym otoczeniu np. w domu – rodzice umawiają się z trenerem na dogodny termin sporządzenia nagrań, następnie po każdym nagraniu umawiane jest spotkanie-oówienie na którym analizowane są konkretne (wybrane przez trenera) fragmenty ilustrujące pozytywne, służące poprawie komunikacji reakcje rodzica i dziecka, oraz udzielane są wskazówki do dalszego działania (spotkanie-omówienie możliwe jest zarówno w domu jak i w Ośrodku MaterPater);
 3. nagrania relacji rodzic-dziecko sporządzane są w Ośrodku MaterPater – rodzic z dzieckiem nagrywany jest podczas zabawy a na kolejnym umówionym spotkaniu omawiane są konkretne (wybrane przez trenera) fragmenty ilustrujące pozytywne, służące poprawie komunikacji reakcje rodzica i dziecka, oraz udzielane są wskazówki do dalszego działania; wtedy też sporządzane jest kolejne nagranie potrzebne do następnego omówienia.

Spotkania-omówienia także są nagrywane i służą wspólnym analizom.

Aktywny Trening Komunikacji powinien obejmować omówienie min. 3 nagrań, max. 10.

Aktywnym Treningiem Komunikacji w naszym Ośrodku pracuje: Marlena Trąbińska - Haduch.