Mediacje rodzinne

Mediacja to forma rozwiązywania kwestii spornych pomiędzy małżonkami w sytuacji rozstania czy rozwodu. Nie oznaczają jednak pogodzenia stron, ale dają szanse na osiągnięcie porozumienia i wypracowanie rozwiązań, które wcześniej wydawały się niemożliwe do osiągnięcia.

Mediacja „to dobrowolny i poufny proces, w którym fachowo przygotowana, niezależna i bezstronna osoba za zgodą obu stron, pomaga im poradzić sobie z konfliktem. Mediacja pozwala jej uczestnikom określić kwestie sporne, zmniejszyć bariery komunikacyjne, opracować propozycje rozwiązań i, jeśli taka jest wola stron, zawrzeć wzajemne satysfakcjonujące porozumienie.” 

Taką definicje mediacji podaje Społeczna Rada ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości.

Mediacje to coraz częstsza forma rozwiązywania kwestii spornych pomiędzy małżonkami w sytuacjach konfliktowych, gdzie trudno o porozumienie oraz w sytuacjach okołorozwodowych. 

Dzięki takiej formie wsparcia małżonkowie w toku rozmów mediacyjnych mogą:

– na nowo ustanowić relacje między sobą, wzmocnić je, ustalić plan naprawczy dotyczący komunikacji, zachowań – tak się dzieje, jeśli małżonkowie nadal chcą kontynuować swoją relację;

bądź mogą:

– omawiać i ustalać możliwe rozwiązania dotyczące zakończenia relacji, omawiać zasady opieki na dziećmi, podziału majątku, wysokości alimentów – jeśli są w trakcie separacji, rozwodu i nie widzą już możliwości kontynuowania relacji małżeńskiej.

Oznacza to, że mediacja, mimo wciąż przekazywanym obiegowym opiniom, nie oznacza pogodzenia stron.

Warto wiedzieć, że w mediacji nadrzędną zasadą jest neutralność mediatora, i dbałość o autonomię stron co do wyboru kwestii i rozwiązań o których chcą rozmawiać.

Standardy prowadzenia mediacji:

– dbałość o dobrowolność uczestniczenia w mediacji i zawierania porozumienia,

– mediator jest neutralny wobec przedmiotu sporu,

– mediator jest bezstronny wobec uczestników mediacji,

– mediator dba o poufność mediacji,

– mediator rzetelnie informuje strony o istocie i przebiegu mediacji

– mediator dba  o wysoki poziom swoich kwalifikacji zawodowych

– mediator zapewnia odpowiednie miejsce do prowadzenia mediacji

– mediator rzetelnie informuje o swoich usługach.

Zakres spraw podejmowanych w mediacjach rodzinnych dotyczą następujących kwestii spornych:

– zaspokojenie potrzeb rodziny,

– alimenty,

– sposób sprawowania władzy rodzicielskiej,

– zakres i forma kontaktów z dziećmi,

– sprawy majątkowe.

Zachęcamy do skorzystania z mediacji prowadzonych w naszym Ośrodku.

Mediacja to forma rozwiązywania kwestii spornych pomiędzy małżonkami w sytuacji rozstania czy rozwodu. Nie oznaczają jednak pogodzenia stron, ale dają szanse na osiągnięcie porozumienia i wypracowanie rozwiązań, które wcześniej wydawały się niemożliwe do osiągnięcia.

Droga przez las, a na jej końcu, na horyzoncie - tęcza!

Mediacje rodzinne