Rodziny

Każdy z nas miał i/lub ma jakąś rodzinę. Każdy z nas z jakiejś rodziny pochodzi. Rodziny są bardzo różne, różnie też w rodzinach bywa. W rodzinie jest wiele momentów szczęśliwych, są jednak także kryzysy, które mogą negatywnie wpływać na jej codzienne funkcjonowanie i jakość życia.  Momentami, kiedy rodzina może potrzebować pomocy, są przełomowe chwile w…

Każdy z nas miał i/lub ma jakąś rodzinę. Każdy z nas z jakiejś rodziny pochodzi. Rodziny są bardzo różne, różnie też w rodzinach bywa. W rodzinie jest wiele momentów szczęśliwych, są jednak także kryzysy, które mogą negatywnie wpływać na jej codzienne funkcjonowanie i jakość życia. 

Momentami, kiedy rodzina może potrzebować pomocy, są przełomowe chwile w życiu związane:

– z narodzinami dziecka,

– z wychowaniem małych dzieci,

– z pójściem dziecka do żłobka, przedszkola, szkoły,

– z pójściem dziecka na studia, wyprowadzką z domu,

– z usamodzielnianiem się dziecka.

Mogą to być także zmiany wywołane sytuacjami, których się nie spodziewamy, a które mogą być szczególnie stresujące lub bolesne dla rodziny, tj.:

– urodzenie dziecka przedwcześnie,

– narodziny dziecka niepełnosprawnego, chorego przewlekle,

– strata dziecka w wyniku poronienia, a także śmierć dziecka w ciąży, lub w innym momencie życia,

– śmierć członka rodziny, 

– choroba członka rodziny.

Inne sytuacje w których warto skorzystać z pomocy psychologicznej to sytuacje związane z rozpadem rodziny, tj.:

– separacja rodziców,

– rozwód rodziców, 

– wyprowadzka jednego z rodziców,

– wejście jednego z rodziców z nowy związek,

– odnalezienie się w sytuacji samotnego rodzicielstwa po rozstaniu, rozwodzie.

Warto także skorzystać z pomocy, gdy rodzice zdecydowani na rozstanie chcą pomóc dziecku/dzieciom uporać się z nową dla niego/nich rzeczywistością, chcą wspólnie z partnerem ustalić zasady wspólnej opieki nad dzieckiem/dziećmi, chcą poradzić sobie z emocjonalnym kryzysem jaki pojawi się w rodzinie.

RODZINA REKONSTRUOWANA (PATCHWORKOWA)

Coraz więcej ludzi żyje w rodzinie rekonstruowanej, czyli stworzonej przez parę, w której przynajmniej jedno z małżonków/partnerów było wcześniej w związku, z którego ma dziecko lub dzieci, a który się rozpadł w wyniku rozwodu/rozstania lub śmierci małżonka/partnera. W związku z bardziej złożoną sytuacją życiową członków tzw. rodziny patchworkowej w porównaniu z rodziną tradycyjną życie w niej może być wyjątkowo bogate i dostarczać dobrych, wzbogacających doświadczeń. Może też jednak nastręczać specyficznych trudności, z którymi tworzący ją ludzie muszą sobie radzić.

Dlatego zapraszamy osoby, które:

– po rozstaniu pragną założyć nową rodzinę, ale przeżywają obawy, np. związane ze złymi doświadczeniami w poprzednim związku czy w związku z relacją dziecka z nowym partnerem,

– mają bardzo konfliktowe relacje z byłym mężem/byłą żoną, nie mogą się z nim/nią porozumieć w kwestiach związanych ze wspólnym dzieckiem,

– często kłócą się z obecnym współmałżonkiem na temat jego byłego związku czy jego relacji z dzieckiem/dziećmi z pierwszego małżeństwa,

– borykają się z problemem pogodzenia potrzeb wszystkich członków rodziny,

– mają poczucie, że problemem jest wyznaczanie granic (np. były współmałżonek jednego z partnerów skutecznie ingeruje w życie nowej rodziny),

– często czują się winne, że ich dziecko stale mieszka tylko z jednym z rodziców,pragną polepszyć własne relacje z dziećmi lub między dziećmi z różnych związków,

– czują, że są niesprawiedliwe wobec dziecka żony/męża, np. są wobec niego bardziej wymagające, surowe niż wobec własnego dziecka,

– przeżywają silne negatywne emocje wobec dziecka żony/męża z pierwszego małżeństwa.

RODZINA ADOPCYJNA, ZASTĘPCZA

Tworzenie nowego domu dla dziecka adoptowanego, czy przyjętego pod opiekę zastępczą, to dla nowych rodziców źródło wielu radości i wzruszeń, ale nierzadko jednak także bardzo specyficznych wyzwań. Dzieci, które, z różnych przyczyn, utraciły możliwość budowania relacji ze swymi naturalnymi rodzicami, mogą – niezależnie od warunków stworzonych przez nową rodzinę – w specyficzny sposób przeżywać wcześniejsze urazy czy frustracje. Niekiedy dzieje się tak, że przeżycia te znacznie utrudniają im obdarzenie zaufaniem nowych opiekunów, tym samym zakłócając nawiązywanie bliskich relacji z nimi. W takich sytuacjach warto szukać wsparcia specjalisty, który pomoże odkryć i zrozumieć mechanizmy determinujące funkcjonowanie dziecka oraz poszukać odpowiedzi na trudne pytania dotyczące najbardziej odpowiednich sposobów wspierania jego rozwoju.

Każdy z nas miał i/lub ma jakąś rodzinę. Każdy z nas z jakiejś rodziny pochodzi. Rodziny są bardzo różne, różnie też w rodzinach bywa. W rodzinie jest wiele momentów szczęśliwych, są jednak także kryzysy, które mogą negatywnie wpływać na jej codzienne funkcjonowanie i jakość życia.  Momentami, kiedy rodzina może potrzebować pomocy, są przełomowe chwile w…

Mama, tata, córka i syn.

Rodziny