Rodzice

Bycie rodzicem to wielka radość i wyzwanie. To co wcześniej wydawało nam się spełnieniem życiowych marzeń, na co dzień okazuje się często niełatwe.

Rodzice trzymają na rękach niemowlę.

Rodzice

Bycie rodzicem to wielka radość i wyzwanie.

Nie zawsze to co wcześniej wydawało nam się spełnieniem naszych życiowych marzeń – bycie mamą czy tatą, okazuje się łatwe w codziennym realizowaniu.

Poza tym bycie rodzicem dziecka kilkumiesięcznego jest czym innym niż bycie rodzicem nastolatka. Każdy etap rozwoju dziecka stawia rodzica przed wyzwaniami, kryzysami, a także problemami z którymi może być trudno sprostać samemu.

Wsparcie dla rodziców

Dlatego też, zapraszamy do skorzystania ze wsparcia i pomocy w naszym Ośrodku, wszystkich tych rodziców, którzy:

  • czują się zagubieni i niepewni w nowej roli bycia mamą, tatą,
  • mają poczucie, że nie rozumieją swojego dziecka i szukają wiedzy i informacji w tym obszarze,
  • są wystraszeni i zaniepokojeni tym co czują i myślą o swoim dziecku, a także tym jak wobec niego postępują,
  • przeżywają trudności w radzeniu sobie z własnymi emocjami – złością, lękiem, 
  • przeżywają trudności w radzeniu sobie ze swoimi zachowaniami – krzyk, agresja, przemoc wobec dzieci lub innych członków rodziny,
  • przeżywają trudności w radzeniu sobie z zachowaniami swoich dzieci – bunt, agresja, brak współpracy, kłopoty w relacjach z rówieśnikami, kłopoty w szkole, wycofanie społeczne,
  • przeżywają trudności w radzeniu sobie z emocjami swoich dzieci – lęk, złość, zazdrość, smutek, 
  • spodziewają się kolejnego dziecka i chcą przygotować siebie i swoje dziecko do nowej sytuacji życiowej.

Konsultacje wychowawcze

W powyżej wymienionych sytuacjach bardzo pomocne mogą okazać się konsultacje wychowawcze dla rodziców.

Mogą to być pojedyncze spotkania dostosowane do Państwa potrzeb bądź cykl spotkań (np. 10) podzielonych na interesujące Państwa tematy.

Bycie rodzicem to wielka radość i wyzwanie. To co wcześniej wydawało nam się spełnieniem życiowych marzeń, na co dzień okazuje się często niełatwe.

Rodzice trzymają na rękach niemowlę.

Rodzice