Dzieci i młodzież

Dzieciństwo i dorastanie to fundamenty dla naszego dalszego życia. Wszystko co spotyka w tym okresie dziecko, doświadczenia i relacje z innymi, ma znaczenie dla jego dalszego życia. Jak wiemy, bodźców i osób, które wpływają na rozwój dziecka jest bardzo wiele. Nie zawsze są one dla dziecka korzystne, i wtedy dziecko doświadcza trudnych dla siebie sytuacji.…

Dzieciństwo i dorastanie to fundamenty dla naszego dalszego życia. Wszystko co spotyka w tym okresie dziecko, doświadczenia i relacje z innymi, ma znaczenie dla jego dalszego życia. Jak wiemy, bodźców i osób, które wpływają na rozwój dziecka jest bardzo wiele. Nie zawsze są one dla dziecka korzystne, i wtedy dziecko doświadcza trudnych dla siebie sytuacji. Czasami okazuje się, że dziecko jest zbyt „kruche” aby podołać nawet codziennym wyzwaniom i wynika to z jego struktury psychicznej, a nie otoczenia.

Biorąc te aspekty pod uwagę warto zadbać i stworzyć dziecku warunki, aby mogło poradzić sobie z sytuacjami i trudnościami, jeśli samo jeszcze ma zbyt mało zasobów, by samodzielnie stawiać im czoła. Temu może służyć psychoterapia.

Sytuacje w jakich warto, aby dziecko lub nastolatek mieli możliwość ze skorzystania z pomocy psychoterapeutycznej to: 

  • Małe dzieci:

– moczenie nocne,

– kłopoty z jedzeniem,

– kłopoty ze spaniem,

– napady złości i agresji, skierowanej do siebie lub innych – gryzienie, uderzanie głową o przedmioty twarde, wyrywanie sobie włosów,

– kłopoty z kontrolowanie zwieraczy (wstrzymywanie kupy, trudności z odpieluchowaniem),

– lęki nocne,

– strach przed pozostaniem bez rodziców (przedłużający się lęk separacyjny),

– nieśmiałość – trudność w nawiązywaniu kontaktu z innymi – dorosłymi i dziećmi,

– powtarzające się, natrętne czynności, które uniemożliwiają dziecku codzienne funkcjonowanie i podejmowanie innych aktywności.

  • Starsze dzieci i nastolatki:

– nieśmiałość – trudności w nawiązywaniu przyjaźni i wchodzeniu w grupy rówieśnicze,

– poczucie osamotnienia, 

– obniżony nastrój i długo utrzymujący się smutek,

– negatywne myślenie o sobie,

– poczucie przygnębienia,

– uczucie zwątpienia i utraty sensu życia,

– myśli samobójcze,

– trudności w radzeniu sobie z emocjami – złość, smutek, zazdrość, lęk, niepokój,

– kłopoty z utrzymanie dłuższych i bliższych relacji z rówieśnikami,

– doświadczenie wykluczenia z grupy rówieśniczej, izolacji,

– agresja wobec siebie (autoagresja – samookaleczenia, wyrywanie sobie włosów) oraz innych (zachowania przemocowe wobec rówieśników),

– zaburzenia odżywiania – nadmierne objadanie się, brak łaknienia, prowokowane wymioty,

– zaburzenia obrazu własnego ciała,

– problem z określeniem swojej tożsamości,

– powtarzające się, natrętne czynności, które uniemożliwiają dziecku codzienne funkcjonowanie i podejmowanie innych aktywności.

Dzieciństwo i dorastanie to fundamenty dla naszego dalszego życia. Wszystko co spotyka w tym okresie dziecko, doświadczenia i relacje z innymi, ma znaczenie dla jego dalszego życia. Jak wiemy, bodźców i osób, które wpływają na rozwój dziecka jest bardzo wiele. Nie zawsze są one dla dziecka korzystne, i wtedy dziecko doświadcza trudnych dla siebie sytuacji.…

Dziewczynka, chłopiec i bobas z loczkiem na czole.

Dzieci i młodzież