logo materpater top

Rodzice spodziewający się dziecka

Zapraszamy rodziców, którzy poszukują pomocy w zakresie:

  • przygotowania się do porodu, połogu i przyjęcia dziecka po porodzie,
  • doświadczanych przez siebie trudności emocjonalnych związanych z ciążą, nie narodzonym dzieckiem i przyszłym rodzicielstwem
  • lęku związanego z porodem, połogiem i zmianami jakie pojawią się po narodzinach dziecka,
  • wcześniej przeżytej straty (poronienie, śmierć dziecka) i braku wiedzy, jak odnaleźć się w nowej rzeczywistości, jak być rodzicem dla dziecka, które ma dopiero przyjść na świat, po utracie poprzedniego
  • umiejętności/wiedzy o tym jak poukładać relacje w nowej sytuacji życiowej między sobą, a także z rodziną pochodzenia (dziadkami jeszcze nie narodzonego dziecka)
  • depresji ciążowej