logo materpater top

Rodzice małych dzieci do 6. roku życia

Zapraszamy rodziców małych dzieci do 6. r.ż., którzy poszukują pomocy w zakresie:

 • doświadczanych przez siebie trudności emocjonalnych (np. strachu, lęku, złości, bezradności, frustracji) po narodzinach dziecka,
 • niepokoju związanego z byciem rodzicem – mamą, tatą,
 • trudności z adaptacją do nowej sytuacji (wejście w rolę mamy, taty; zmiana sytuacji życiowej, rezygnacja z dotychczasowego trybu życia),
 • trudności w relacji z partnerem/partnerką po narodzinach dziecka,
 • trudnych emocji w relacji z dzieckiem (np. przygnębienie, niepokój, złość, zniecierpliwienie, frustracja),
 • trudności w relacji z rodziną pochodzenia po zmianie sytuacji życiowej
 • problemów przejawianych przez niemowlęta i małe dzieci (np. trudności z jedzeniem; spaniem; nadmiernym płaczem; nadmiernym niepokojem; drażliwością, wycofaniem się/biernością w kontakcie; problemami z nawiązywaniem relacji),
 • trudności małych dzieci w regulacji emocjonalnej (np. tzw. „wybuchy złości”, „ataki histerii”, „lęki nocne”, „lęk przed obcymi”),
 • problemu oporu/buntu przejawianego przez małe dziecko (np. tzw. „bunt dwulatka”, „krnąbrne zachowania”, „nieposłuszeństwo”),
 • trudności z adaptacją dziecka do nowych sytuacji (np. tzw. „nieśmiałość dzieci”, problemy w procesie adaptacji przedszkolnej),
 • relacji między rodzeństwem (np. zazdrość, konflikty, zachowania agresywne między dziećmi),

a także

 • szeroko rozumianych kompetencji wychowawczych (rozumienia dziecka, akceptacji jego uczuć, stawiania granic, bycia konsekwentnym, itd.).