logo materpater top

Dzieci do 7 roku życia

Zapraszamy rodziców z małymi dziećmi, które wymagają pomocy poprzez postawienie diagnozy rozwoju oraz określenia metod dalszego postępowania rodzicielskiego, wychowawczego i terapeutycznego.

Oferujemy:

  • ocenę Noworodka Skalą Brazeltona – jest to forma pomocy skierowana rodziców i icha malutkich dzieci (do 4-5 tygodnia życia) i której celem jest pomoc rodzicom w poznaniu swojego dziecka i udzielenie wsparcia w nawiązywaniu pierwszych wzajemnych interakcji,
  • diagnozę rozwoju, w tym rozwoju umysłowego,
  • diagnozę gotowości szkolnej,
  • diagnozę SI (integracji sensorycznej),

a także konsultacje i wsparcie rodziców w zakresie dalszego planowania działań podejmowanych wobec dziecka.