logo materpater top

Rodzina rekonstruowana (patchworkowa)

Coraz więcej ludzi żyje w rodzinie rekonstruowanej, czyli stworzonej przez parę, w której przynajmniej jedno z małżonków/partnerów było wcześniej w związku, z którego ma dziecko lub dzieci, a który się rozpadł w wyniku rozwodu/rozstania lub śmierci małżonka/partnera. W związku z bardziej złożoną sytuacją życiową członków tzw. rodziny patchworkowej w porównaniu z rodziną tradycyjną życie w niej może być wyjątkowo bogate i dostarczać dobrych, wzbogacających doświadczeń. Może też jednak nastręczać specyficznych trudności, z którymi tworzący ją ludzie muszą sobie radzić.

Dlatego zapraszamy osoby, które:

  • po rozstaniu pragną założyć nową rodzinę, ale przeżywają obawy, np. związane ze złymi doświadczeniami w poprzednim związku czy w związku z relacją dziecka z nowym partnerem,
  • mają bardzo konfliktowe relacje z byłym mężem/byłą żoną, nie mogą się z nim/nią porozumieć w kwestiach związanych ze wspólnym dzieckiem,
  • często kłócą się z obecnym współmałżonkiem na temat jego byłego związku czy jego relacji z dzieckiem/dziećmi z pierwszego małżeństwa,
  • borykają się z problemem pogodzenia potrzeb wszystkich członków rodziny,
  • mają poczucie, że problemem jest wyznaczanie granic (np. były współmałżonek jednego z partnerów skutecznie ingeruje w życie nowej rodziny),
  • często czują się winne, że ich dziecko stale mieszka tylko z jednym z rodziców,
  • pragną polepszyć własne relacje z dzećmi lub między dziećmi z różnych związków,
  • czują, że są niesprawiedliwe wobec dziecka żony/męża, np. są wobec niego bardziej wymagające, surowe niż wobec własnego dziecka,
  • przeżywają silne negatywne emocje wobec dziecka żony/męża z pierwszego małżeństwa.