logo materpater top

Kiedy i komu pomagamy?

Przemoc w rodzinie

Przmoc w rodzinie

Życie w rodzinie dostarcza wielu emocji. To, że się pojawiają jest naturalną rekcją człowieka na świat. Jednak jeśli sposób ich wyrażania narusza godność drugiej osoby mówimy o agresji. Jeśli dołączymy sytuację, w której jeden z członków rodziny ma przewagę (fizyczną, ekonomiczną, psychiczną, społeczną) nad innymi, możemy mieć do czynienia z przemocą domową.

Spotkanie z psychologiem to okazja do rozpoznania swojej sytuacji życiowej (czy w mojej rodzinie borykam się z konfliktami czy doświadczam przemocy). To także okazja do lepszego rozpoznania swoich potrzeb i praw oraz poznania sposobów ochrony przed przemocą.

Zapraszamy zatem osoby które:

  • doświadczają trudności w porozumiewaniu się z partnerem,
  • boją się swojego partnera/partnerki,
  • czują się poniżane, kontrolowane, sprawdzane przez swojego partnera/partnerkę,
  • czują się winne i/lub obarczane winą za zachowanie partnera/partnerki,
  • odczuwa wstyd, usprawiedliwiają agresję partnera/partnerki,
  • mają trudność w ochronie siebie i swoich dzieci,
  • czują, że ich sytuacja jest bez wyjścia,
  • doświadczają lęku i/lub bezsilności związanej ze swoją sytuacją domową.