logo materpater top

„Rodziny są różne, w rodzinach różnie też bywa”.

„W rodzinie tkwi prawdziwa siła każdego. To w niej wszystko się zaczyna, to w niej tkwią korzenie, z których czerpiemy siłę na całe życie”.

Ośrodek MaterPater

powstał z myślą o rodzinach i dla rodzin...

Komu pomagamy?

Rodzice

Rodzice spodziewający się dziecka

Zapraszamy rodziców, którzy poszukują pomocy w zakresie: przygotowania się do porodu i połogu, doświadczanych trudności emocjonalnych, lęku przedporodowego, wcześniej przeżytej straty (poronienie, śmierć dziecka), relacji rodzinnych, depresji ciążowej.

Czytaj więcej...

Rodzice małych dzieci do 6. roku życia

Zapraszamy rodziców małych dzieci, którzy szukają pomocy w zakresie: trudności emocjonalnych po narodzinach dziecka, niepokoju związanego z byciem rodzicem, trudności z adaptacją, emocji w relacji z dzieckiem, partnerem/partnerką lub z rodziną, regulacji emocjonalnej dzieci, problemu oporu/buntu, trudności z adaptacją dziecka do nowych sytuacji, relacji między rodzeństwem, a także szeroko rozumianych kompetencji wychowawczych.

Czytaj więcej...

Rodzice dzieci w wieku wczesnoszkolnym (6−12 lat)

Zapraszamy rodziców, którzy szukają pomocy w zakresie: doświadczania trudnych emocji w relacji z dzieckiem, niepokoju związanego z rodzicielstwem, trudności w dostosowaniu się do zmiany związanej z pójściem dziecka do szkoły, braku umiejętności wychowawczych, pomocy dziecku w przejściu przez ważne zmiany w życiu, trudności z adaptacją dziecka, trudności dziecka w radzeniu sobie z emocjami, relacji między rodzeństwem.

Czytaj więcej...

Rodzice gimnazjalistów i nastolatków

Zapraszamy rodziców, którzy poszukują pomocy w zakresie: doświadczania trudnych emocji w relacji z dzieckiem, trudności w dostosowaniu się do zmiany związanej z dorastaniem, braku umiejętności zrozumienia nastolatka, pomocy dziecku w przejściu przez ważne zmiany w życiu, problemów przejawianych przez dzieci, trudności z adaptacją dziecka do nowych sytuacji, trudności dziecka w radzeniu sobie z emocjami, relacji między rodzeństwem.

Czytaj więcej...

Jak pomagamy

 • Psychoterapia indywidualna

  Psychoterapia indywidualna polega na rozmowie z terapeutą, który zadając pytania stara się zrozumieć trudności i ustalić, co jest głównym problemem klienta.

 • Psychoterapia par

  Psychoterapia par/małżeństw to szczególna forma psychoterapii, w której celem jest osiągnięcice lepszego wzajemnego porozumienia, zaspokojenia potrzeb każdej z osób oraz praca nad indywidualnym rozwojem każdej z osób.

 • Konsultacje psychologiczne

  Konsultacja jest formą pomocy dla rodzin, par i klientów indywidualnych. Obejmuje zwykle jedno do trzech spotkań.

 • Psychoterapia rodzin

  Psychoterapia rodzin w odróżnieniu od innych terapii, dotyczy całej rodziny łącznie z dziećmi.

 • Praca w diadzie rodzic−dziecko

  Celem spotkania specjalisty, rodzica i dziecka jest pomoc w odnalezieniu drogi we wzajemnym poznaniu się rodzica i dziecka. Dlatego ta forma pracy szczególnie kierowana jest do rodziców małych dzieci – niemowląt.

 • Poradnictwo wychowawcze

  Spotkania z psychologiem obejmują od jednego do kilku/kilkunastu spotkań, w zależności od zdiagnozowanego problemu.

 • Aktywny Trening Komunikacji z dzieckiem

  Praca metodą Aktywnego Treningu Komunikacji z dzieckiem oparta jest na analizie nagrań wideo sporządzanych podczas codziennych sytuacji/swobodnych aktywności rodzica/rodziców z dzieckiem/dziećmi.

 • Skala Brazeltona - badanie

  Gdy rodzi się dziecko, zastanawiamy się kim jest, kim będzie. Wśród wielu z nas nadal pokutuje przekonanie, że małe dziecko jedynie śpi, je, a gdy ma mokro płacze. To jednak nie wszystko.

 • Diagnoza gotowości szkolnej dziecka 5 i 6−letniego

  Diagnoza gotowości szkolnej dziecka obejmuje 3−4 spotkania, w tym jedno w celu omówienia wyników badania.

 • Wizyty domowe

  Wizyty domowe to forma pomocy adresowana do rodzin/rodziców dzieci małych i starszych, potrzebujących wsparcia w wypełnianiu roli rodzicielskiej.