logo materpater top

„Rodziny są różne, w rodzinach różnie też bywa”.

„W rodzinie tkwi prawdziwa siła każdego. To w niej wszystko się zaczyna, to w niej tkwią korzenie, z których czerpiemy siłę na całe życie”.

Ośrodek MaterPater

powstał z myślą o rodzinach i dla rodzin...

Kiedy i komu pomagamy?

Przmoc w rodzinie

Życie w rodzinie dostarcza wielu emocji. To, że się pojawiają jest naturalną rekcją człowieka na świat. Jednak jeśli sposób ich wyrażania narusza godność drugiej osoby mówimy o agresji. Jeśli dołączymy sytuację, w której jeden z członków rodziny ma przewagę (fizyczną, ekonomiczną, psychiczną, społeczną) nad innymi, możemy mieć do czynienia z przemocą domową.

Spotkanie z psychologiem to okazja do rozpoznania swojej sytuacji życiowej (czy w mojej rodzinie borykam się z konfliktami czy doświadczam przemocy). To także okazja do lepszego rozpoznania swoich potrzeb i praw oraz poznania sposobów ochrony przed przemocą.

Zapraszamy zatem osoby które:

 • doświadczają trudności w porozumiewaniu się z partnerem,
 • boją się swojego partnera/partnerki,
 • czują się poniżane, kontrolowane, sprawdzane przez swojego partnera/partnerkę,
 • czują się winne i/lub obarczane winą za zachowanie partnera/partnerki,
 • odczuwa wstyd, usprawiedliwiają agresję partnera/partnerki,
 • mają trudność w ochronie siebie i swoich dzieci,
 • czują, że ich sytuacja jest bez wyjścia,
 • doświadczają lęku i/lub bezsilności związanej ze swoją sytuacją domową.

Jak pomagamy

 • Psychoterapia indywidualna

  Psychoterapia indywidualna polega na rozmowie z terapeutą, który zadając pytania stara się zrozumieć trudności i ustalić, co jest głównym problemem klienta.

 • Psychoterapia par

  Psychoterapia par/małżeństw to szczególna forma psychoterapii, w której celem jest osiągnięcice lepszego wzajemnego porozumienia, zaspokojenia potrzeb każdej z osób oraz praca nad indywidualnym rozwojem każdej z osób.

 • Konsultacje psychologiczne

  Konsultacja jest formą pomocy dla rodzin, par i klientów indywidualnych. Obejmuje zwykle jedno do trzech spotkań.

 • Psychoterapia rodzin

  Psychoterapia rodzin w odróżnieniu od innych terapii, dotyczy całej rodziny łącznie z dziećmi.

 • Praca w diadzie rodzic−dziecko

  Celem spotkania specjalisty, rodzica i dziecka jest pomoc w odnalezieniu drogi we wzajemnym poznaniu się rodzica i dziecka. Dlatego ta forma pracy szczególnie kierowana jest do rodziców małych dzieci – niemowląt.

 • Poradnictwo wychowawcze

  Spotkania z psychologiem obejmują od jednego do kilku/kilkunastu spotkań, w zależności od zdiagnozowanego problemu.

 • Aktywny Trening Komunikacji z dzieckiem

  Praca metodą Aktywnego Treningu Komunikacji z dzieckiem oparta jest na analizie nagrań wideo sporządzanych podczas codziennych sytuacji/swobodnych aktywności rodzica/rodziców z dzieckiem/dziećmi.

 • Skala Brazeltona - badanie

  Gdy rodzi się dziecko, zastanawiamy się kim jest, kim będzie. Wśród wielu z nas nadal pokutuje przekonanie, że małe dziecko jedynie śpi, je, a gdy ma mokro płacze. To jednak nie wszystko.

 • Diagnoza gotowości szkolnej dziecka 5 i 6−letniego

  Diagnoza gotowości szkolnej dziecka obejmuje 3−4 spotkania, w tym jedno w celu omówienia wyników badania.

 • Wizyty domowe

  Wizyty domowe to forma pomocy adresowana do rodzin/rodziców dzieci małych i starszych, potrzebujących wsparcia w wypełnianiu roli rodzicielskiej.