logo materpater top

Poradnictwo wychowawcze

Poradnictwo wychowawcze to forma pomocy, której celem jest określenie problemu i zrozumienie z jakimi trudnościami boryka się rodzic w wypełnianiu swej roli rodzicielskiej.

pokój zabawPoradnictwo wychowawcze skierowane jest do rodziców, którzy mają poczucie, że ich dziecko zachowuje się w nieakceptowany dla nich sposób, sprawia kłopoty wychowawcze, prezentuje objawy i zachowania odmienne od rówieśników. A także do tych rodziców, którym brakuje pewności, czy dobrze wywiązuje się z roli rodzica i często mają wątpliwości czy zachowania, które prezentuje ich dziecko są jeszcze rozwojowe, czy może odbiegają od normy.

Celem spotkań psychologa z rodzicami jest wskazanie rodzicom takich sposobów reagowania i komunikowania się z dzieckiem, by byli oni w stanie wspierać dziecko w jego rozwoju i pomóc mu zachowywać się w akceptowany społecznie sposób. Podczas konsultacji psycholog diagnozuje problem w kontekście rodzinnym i przedstawia rodzicom swoje rozumienie opisywanych trudności, wskazując jednocześnie na adekwatne sposoby reagowania na trudności dziecka. Następnie wspólnie z rodzicami omawiana jest strategia wprowadzania zmian. Psycholog edukuje też rodziców w obszarze technik wychowawczych stosownych w danej sytuacji, ewentualnie zachęca rodziców do udziału w warsztatach umiejętności wychowawczych.

Forma takiej pomocy adresowana jest zarówno do rodziców malutkich dzieci, jak i nastolatków.

Spotkania z rodzicami dzieci do 1. roku życia, mogą odbywać się w obecności dziecka. Spotkania z rodzicami dzieci starszych (powyżej 1. roku życia) odbywają się bez dziecka. Jeśli zaistnieje potrzeba, spotkania mogą zostać uzupełnione o wspólne spotkania z dzieckiem.

Spotkania z psychologiem obejmują od jednego do kilku/kilkunastu spotkań, w zależności od zdiagnozowanego problemu. Czas trwania jednego spotkania to 50 minut.

Konsultacje wychowawcze w naszym Ośrodku prowadzą: Marlena Trąbińska - Haduch, Magdalena Kłobukowska, Agnieszka Laus-Rzepecka, Magdalena Polaszewska - Nicke.