logo materpater top

Artykuły

Rodzice

Zapraszamy rodziców, którzy poszukują pomocy w zakresie: przygotowania się do porodu i połogu, doświadczanych trudności emocjonalnych, lęku przedporodowego, wcześniej przeżytej straty (poronienie, śmierć dziecka), relacji rodzinnych, depresji ciążowej.

Zapraszamy rodziców małych dzieci, którzy szukają pomocy w zakresie: trudności emocjonalnych po narodzinach dziecka, niepokoju związanego z byciem rodzicem, trudności z adaptacją, emocji w relacji z dzieckiem, partnerem/partnerką lub z rodziną, regulacji emocjonalnej dzieci, problemu oporu/buntu, trudności z adaptacją dziecka do nowych sytuacji, relacji między rodzeństwem, a także szeroko rozumianych kompetencji wychowawczych.

Zapraszamy rodziców, którzy szukają pomocy w zakresie: doświadczania trudnych emocji w relacji z dzieckiem, niepokoju związanego z rodzicielstwem, trudności w dostosowaniu się do zmiany związanej z pójściem dziecka do szkoły, braku umiejętności wychowawczych, pomocy dziecku w przejściu przez ważne zmiany w życiu, trudności z adaptacją dziecka, trudności dziecka w radzeniu sobie z emocjami, relacji między rodzeństwem.

Zapraszamy rodziców, którzy poszukują pomocy w zakresie: doświadczania trudnych emocji w relacji z dzieckiem, trudności w dostosowaniu się do zmiany związanej z dorastaniem, braku umiejętności zrozumienia nastolatka, pomocy dziecku w przejściu przez ważne zmiany w życiu, problemów przejawianych przez dzieci, trudności z adaptacją dziecka do nowych sytuacji, trudności dziecka w radzeniu sobie z emocjami, relacji między rodzeństwem.