logo materpater top

Młodzi dorośli

Zapraszamy młodych dorosłych, którzy poszukują pomocy w poradzeniu sobie z:

  • nowymi wyzwaniami jakie stawia przed nimi dorosłe życie,
  • trudnościami w radzeniu sobie z samodzielnością, niezależnością od rodziców, a także braniem na siebie odpowiedzialności za decyzje i podejmowane działania,
  • poczuciem osamotnienia, izolacji,
  • trudnościami w radzeniu sobie z  lękiem przed wyrażaniem uczuć,
  • kłopotami w utrzymaniu dłuższych, bliższych relacji z innymi ludźmi, partnerem.