logo materpater top

Artykuły

Dzieci i młodzież

Zapraszamy rodziców z małymi dziećmi, które wymagają pomocy poprzez postawienie diagnozy rozwoju oraz określenia metod dalszego postępowania rodzicielskiego, wychowawczego i terapeutycznego.

Zapraszamy rodziców z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym, którzy poszukują pomocy dla dziecka w poradzeniu sobie z: nieśmiałością, poczuciem osamotnienia, izolacji, trudnościami w radzeniu sobie z lękiem przed wyrażaniem uczuć, kłopotami w utrzymaniu dłuższych, bliższych relacji z rówieśnikami.

Zapraszamy rodziców z dziećmi w wieku gimnazjalnym i licealnym, którzy poszukują pomocy dla dziecka w poradzeniu sobie z nieśmiałością, poczuciem osamotnienia, trudnościami w wyrażaniu uczuć, kłopotami w utrzymaniu relacji z rówieśnikami.

Zapraszamy młodych dorosłych, którzy potrzebują pomocy z: nowymi wyzwaniami jakie stawia przed nimi dorosłe życie, trudnościami w radzeniu sobie z samodzielnością, niezależnością od rodziców, poczuciem osamotnienia, trudnościami w radzeniu sobie z lękiem przed wyrażaniem uczuć, kłopotami w utrzymaniu dłuższych relacji z innymi ludźmi.