logo materpater top

Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Informujemy, że:

Administratorem danych jest:

Ośrodek Terapeutyczno – Edukacyjny MaterPater
ul. Górczewska 224/81, 01-460 Warszawa
www.materpater.pl, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie ustawy o RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z zadań realizowanych przez Administratora. Dane osobowe przetwarzane są ręcznie oraz automatycznie w celu realizowania zadań statutowych Ośrodka Terapeutyczno – Edukacyjnego MaterPater.

Dane, które są przetwarzane: 

  • Imię, nazwisko, numer telefonu, adres email,
  • Dane wrażliwe, które zostaną pozyskane w procesie konsultacji, psychoterapii,
  • Dane do faktury, do zaświadczenia (tylko w przypadku gdy są potrzebne).

Cel zbierania danych:

  • Dane osobowe zwykle są używane w celach ustalenia spotkań i kontaktowania się w trakcie terapii,
  • Dane wrażliwe – dla dbania o prawidłowy przebieg procesu terapeutycznego,
  • W przypadku faktur, zgodnie z przepisami podatkowymi, dane są zbierane w celu uwzględnienia ich w rozliczeniu z Urzędem Skarbowym,
  • W przypadku zaświadczeń, dane są zbierane w celu wystawienia zaświadczenia (na prośbę osoby zainteresowanej)

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji statutowych obowiązków Ośrodka Terapeutyczno–Edukacyjnego MaterPater. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe realizacja wyżej wymienionego celu. 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego :Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. 

Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat, od zakończenia diagnozy/konsultacji/psychoterapii. 

Informujemy również, że:

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami

Korzystając z jakiejkolwiek formy kontaktu z właścicielem strony, oświadczam, że wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny i korespondencję drogą elektroniczną.