logo materpater top

„Rodziny są różne, w rodzinach różnie też bywa”.

„W rodzinie tkwi prawdziwa siła każdego. To w niej wszystko się zaczyna, to w niej tkwią korzenie, z których czerpiemy siłę na całe życie”.

Ośrodek MaterPater

powstał z myślą o rodzinach i dla rodzin...

Marlena Dałek

Marlena
Dałek

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (specjalność: psychologia kliniczna zdrowia) oraz Szkoły Treningu i Warsztatu Psychologicznego w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA. Licencjonowany trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Certyfikowany specjalista ds. przeciwdziałania przemocy (PARPA). Odbyła dwuletni staż w Młodzieżowym Ośrodku Psychoterapii (MOP). Ukończyła szkolenie I stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR), szkolenia z zakresu mediacji rodzinnych oraz metod psychoterapii. Obecnie uczestnik szkoły psychoterapeutycznej w ujęciu systemowym, prowadzonej przez Ośrodek Psychoterapii Systemowej w Krakowie i rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Pracuje pod regularną superwizją certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Od 11 lat związana ze Stowarzyszeniem OPTA, gdzie prowadzi grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy oraz warsztaty i szkolenia adresowane do specjalistów z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz pracy z osobami w kryzysie. Współautorka poradników i filmów edukacyjnych na w/w temat. Posiada 18-letnie doświadczenie  w pracy w zawodzie psychologa.

W Ośrodku MaterPater prowadzi terapię indywidualną osób dorosłych, terapię par oraz terapię rodzinną. Pomaga osobom doświadczającym trudności w relacjach z innymi, w sytuacjach kryzysu życiowego, przeżywającym lęk, bezradność czy poczucie winy. Towarzyszy osobom zainteresowanym własnym rozwojem.

Pracuje w oparciu o podejście systemowe i psychodynamiczne.


Kontakt do mnie: 501 591 436