logo materpater top

„Rodziny są różne, w rodzinach różnie też bywa”.

„W rodzinie tkwi prawdziwa siła każdego. To w niej wszystko się zaczyna, to w niej tkwią korzenie, z których czerpiemy siłę na całe życie”.

Ośrodek MaterPater

powstał z myślą o rodzinach i dla rodzin...

Gaya Sawicka

Gaya
Sawicka

Ukończyłam Społeczną Psychologię Kliniczną w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Jestem w trakcie realizacji ostatniego roku szkoły psychoterapeutycznej w ujęciu systemowym, prowadzonej przez Ośrodek Psychoterapii Systemowej w Krakowie i rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Po zakończeniu studiów odbyłam staż zawodowy w Fundacji Dzieci Niczyje (Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę), gdzie udzielałam wsparcia psychologicznego dzieciom oraz młodzieży doświadczającej przemocy fizycznej i wykorzystywania seksualnego. Przez 3 lata pracowałam jako psycholog w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii, gdzie pracowałam indywidualnie z młodzieżą zagrożoną niedostosowaniem społecznym oraz prowadziłam warsztaty dla grup wychowawczych.

W ośrodku MaterPater prowadzę terapię indywidualną młodzieży oraz dorosłych. Pracuję z parami (homoseksualnymi i heteroseksualnymi) oraz rodzinami w nurcie systemowym.  Zajmuję się wspieraniem rozwoju osobistego, a także pomocą w radzeniu sobie ze stresem i lękiem. Pomagam osobom, które doświadczają trudności w relacjach z innymi, odczuwają bezradność lub są w sytuacji kryzysu życiowego. Wspieram osoby LGBTQ w obszarze samoakceptacji. Prowadzę psychoterapię także w języku angielskim.

Pracuje w oparciu o podejście systemowe i psychodynamiczne. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.


Kontakt do mnie: 509 947 282