logo materpater top

„Rodziny są różne, w rodzinach różnie też bywa”.

„W rodzinie tkwi prawdziwa siła każdego. To w niej wszystko się zaczyna, to w niej tkwią korzenie, z których czerpiemy siłę na całe życie”.

Ośrodek MaterPater

powstał z myślą o rodzinach i dla rodzin...

Gaya Sawicka

Gaya Sawicka

Gaya
Sawicka

Ukończyłam Społeczną Psychologię Kliniczną w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Jestem w trakcie realizacji ostatniego roku szkoły psychoterapeutycznej w ujęciu systemowym, prowadzonej przez Ośrodek Psychoterapii Systemowej w Krakowie i rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Po zakończeniu studiów odbyłam staż zawodowy w Fundacji Dzieci Niczyje (Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę), gdzie udzielałam wsparcia psychologicznego dzieciom oraz młodzieży doświadczającej przemocy fizycznej i wykorzystywania seksualnego. Przez 3 lata pracowałam jako psycholog w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii, gdzie pracowałam indywidualnie z młodzieżą zagrożoną niedostosowaniem społecznym oraz prowadziłam warsztaty dla grup wychowawczych.

W ośrodku MaterPater prowadzę terapię indywidualną młodzieży oraz dorosłych. Pracuję z parami (homoseksualnymi i heteroseksualnymi) oraz rodzinami w nurcie systemowym.  Zajmuję się wspieraniem rozwoju osobistego, a także pomocą w radzeniu sobie ze stresem i lękiem. Pomagam osobom, które doświadczają trudności w relacjach z innymi, odczuwają bezradność lub są w sytuacji kryzysu życiowego. Wspieram osoby LGBTQ w obszarze samoakceptacji. Prowadzę psychoterapię także w języku angielskim.

Pracuje w oparciu o podejście systemowe i psychodynamiczne. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.


Kontakt do mnie: 509 947 282

Jak pomagamy

 • Psychoterapia indywidualna

  Psychoterapia indywidualna polega na rozmowie z terapeutą, który zadając pytania stara się zrozumieć trudności i ustalić, co jest głównym problemem klienta.

 • Psychoterapia par

  Psychoterapia par/małżeństw to szczególna forma psychoterapii, w której celem jest osiągnięcice lepszego wzajemnego porozumienia, zaspokojenia potrzeb każdej z osób oraz praca nad indywidualnym rozwojem każdej z osób.

 • Konsultacje psychologiczne

  Konsultacja jest formą pomocy dla rodzin, par i klientów indywidualnych. Obejmuje zwykle jedno do trzech spotkań.

 • Psychoterapia rodzin

  Psychoterapia rodzin w odróżnieniu od innych terapii, dotyczy całej rodziny łącznie z dziećmi.

 • Praca w diadzie rodzic−dziecko

  Celem spotkania specjalisty, rodzica i dziecka jest pomoc w odnalezieniu drogi we wzajemnym poznaniu się rodzica i dziecka. Dlatego ta forma pracy szczególnie kierowana jest do rodziców małych dzieci – niemowląt.

 • Poradnictwo wychowawcze

  Spotkania z psychologiem obejmują od jednego do kilku/kilkunastu spotkań, w zależności od zdiagnozowanego problemu.

 • Aktywny Trening Komunikacji z dzieckiem

  Praca metodą Aktywnego Treningu Komunikacji z dzieckiem oparta jest na analizie nagrań wideo sporządzanych podczas codziennych sytuacji/swobodnych aktywności rodzica/rodziców z dzieckiem/dziećmi.

 • Skala Brazeltona - badanie

  Gdy rodzi się dziecko, zastanawiamy się kim jest, kim będzie. Wśród wielu z nas nadal pokutuje przekonanie, że małe dziecko jedynie śpi, je, a gdy ma mokro płacze. To jednak nie wszystko.

 • Diagnoza gotowości szkolnej dziecka 5 i 6−letniego

  Diagnoza gotowości szkolnej dziecka obejmuje 3−4 spotkania, w tym jedno w celu omówienia wyników badania.

 • Wizyty domowe

  Wizyty domowe to forma pomocy adresowana do rodzin/rodziców dzieci małych i starszych, potrzebujących wsparcia w wypełnianiu roli rodzicielskiej.