logo materpater top

„Rodziny są różne, w rodzinach różnie też bywa”.

„W rodzinie tkwi prawdziwa siła każdego. To w niej wszystko się zaczyna, to w niej tkwią korzenie, z których czerpiemy siłę na całe życie”.

Ośrodek MaterPater

powstał z myślą o rodzinach i dla rodzin...

daria drab

Daria
Drab

Ukończyłam społeczną psychologię kliniczną ze specjalizacją: Psychologia Traumy i Interwencja Kryzysowa. Jestem absolwentką szkoły psychoterapeutycznej w ujęciu systemowym, prowadzonej przez Ośrodek Psychoterapii Systemowej w Krakowie i rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Jestem certyfikowanym trenerem programu SAFE Karla Brischa. Ukończyłam Studium Metod Pracy z Dzieckiem Wykorzystywanym Seksualnie i Jego Rodziną, szkolenia z zakresu Terapii Procesu Traumy i Terapii Poznawczo-Behawioralnej Skoncentrowanej na Traumie (Medical University of South Carolina, Klinika BUP Grinden - Szwecja) Obecnie realizuję kurs z zakresu pracy z żalem po stracie u dzieci (Medical University of South Carolina).

Przez 5 lat związana byłam z Fundacją Dzieci Niczyje, gdzie pracowałam jako psycholog z dziećmi i ich rodzinami w sytuacji podejrzenia przemocy i wykorzystywania seksualnego. Prowadziłam tam konsultacje indywidualne, terapię indywidualną dzieci oraz terapię par. Mam 2-letnie doświadczenie pracy w Zespole Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla dzielnicy Praga Północ. Na Uniwersytecie w Nottingham (UK) prowadziłam projekt badawczy poświęcony dzieciom
w instytucjonalnej opiece zastępczej. Obecnie pracuję w  Specjalistycznej Poradni Rodzinnej
ds. Przeciwdziałania Przemocy, gdzie prowadzę poradnictwo psychologiczne i psychoterapię osób dorosłych oraz warsztaty psychoedukacyjne. Prowadzę szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz pracy z osobami po traumie i osobami w kryzysie.

W ośrodku MaterPater prowadzę terapię par i rodzinną w nurcie systemowym, terapię indywidualną osób po traumie i doświadczających przemocy oraz terapię dzieci i młodzieży, terapię osób doznających przemocy. Przygotowuję również dzieci do udziału w procedurach karnych. Prowadzę psychoterapię w języku angielskim.

Swoją pracę poddaję superwizji u certyfikowanej superwizorki i psychoterapeutki – Marty Bieniasz.


Kontakt do mnie: 503 057 518
Wyślij wiadomość »

Psycholodzy i terapeuci

Marlena Trąbińska−Haduch

marlena haduchZałożyłam Ośrodek MaterPater.

Prowadzę psychoterapię indywidualną, par i rodzinną oraz konsultacje wychowawcze. Pomagam w żałobie związanej ze stratą dziecka, w depresji poporodowej. Wspieram osoby w procesie poznawania siebie, poprawianiu jakości swojego życia i relacji z innymi. ...

Marlena Haduch ►

Marlena Dałek

Marlena Dałek

W Ośrodku MaterPater prowadzi terapię indywidualną osób dorosłych, terapię par oraz terapię rodzinną. Pomaga osobom doświadczającym trudności w relacjach z innymi, w sytuacjach kryzysu życiowego, p...

Marlena Dałek ►

Agnieszka Florczuk-Łukasiak

Agnieszka Florczuk-ŁukasiakPomagam osobom przeżywającym długotrwałe trudności emocjonalne i osobowościowe, przeżywającym trudności w relacjach z innymi oraz osobom zainteresowanym rozwojem własnym.

Agnieszka Florczuk-Łukasiak ►

Aneta Grużewska

Małgorzata Hordejuk

Małgorzata HordejukW ramach praktyki w Ośrodku MaterPater pracuję z osobami zmagającymi się z chorobą przewlekłą, doświadczającymi lęku czy depresji.  Pomagam rodzinom w sytuacjach kryzysu. Wspieram młodzież w s...

Małgorzata Hordejuk ►

Magdalena Kaczorowska-Korzniakow

Magdalena Kłobukowska

magdalena-klobukowskaW MaterPater prowadzę psychoterapię indywidualną oraz rodzinną. Udzielam pomocy psychologicznej i wsparcia osobom doświadczającym trudności w relacjach partnerskich, małżeńskich a także w trakcie rozwodu. ...

Magdalena Kłobukowska ►

Agnieszka Laus-Rzepecka

agnieszka rzepeckaW MaterPater pracuję z osobami dorosłymi prowadząc psychoterapię indywidualną, terapie par oraz rodzin. Moje wsparcie jest najcenniejsze dla osób doświadczających kryzysu emocjonalnego, zwią ...

Agnieszka Laus-Rzepecka ►

Sylwia Szyszko-Ginalska

Sylwia Szyszko-GinalskaW Ośrodku Mater Pater prowadzę terapię indywidualną osób dorosłych. Pracuję z osobami po traumatycznych doświadczeniach, w tym doświadczającymi objawów zespołu stresu pourazowego (PTSD), a także z...

Sylwia Szyszko-Ginalska ►

 

Logo-Mamazone.PL 468x110