logo materpater top

„Rodziny są różne, w rodzinach różnie też bywa”.

„W rodzinie tkwi prawdziwa siła każdego. To w niej wszystko się zaczyna, to w niej tkwią korzenie, z których czerpiemy siłę na całe życie”.

Ośrodek MaterPater

powstał z myślą o rodzinach i dla rodzin...

Psycholodzy i terapeuci

Informacje o naszym zespole specjalistów.

Marlena Trąbińska-Haduch

marlena haduchZałożyłam Ośrodek MaterPater.

Prowadzę psychoterapię indywidualną, par i rodzinną oraz konsultacje wychowawcze. Pomagam w żałobie związanej ze stratą dziecka, w depresji poporodowej. Wspieram osoby w procesie poznawania siebie, poprawianiu jakości swojego życia i relacji z innymi.

► Marlena Trąbińska-Haduch

Marlena Dałek

Marlena Dałek

W Ośrodku MaterPater prowadzi terapię indywidualną osób dorosłych, terapię par oraz terapię rodzinną. Pomaga osobom doświadczającym trudności w relacjach z innymi, w sytuacjach kryzysu życiowego, przeżywającym lęk, bezradność czy poczucie winy. Towarzyszy osobom zainteresowanym własnym rozwojem.

► Marlena Dałek

Daria Drab

daria drabW ośrodku MaterPater prowadzę terapię par i rodzinną w nurcie systemowym, terapię indywidualną osób po traumie oraz terapię dzieci i młodzieży, terapię osób doznających przemocy. Przygotowuję również dzieci do udziału w procedurach karnych.

► Daria Drab

Ewelina Durajczyk

Ewelina DurajczykW ośrodku Mater Pater prowadzę psychoterapię indywidualną oraz terapię małżeństw/par/rodzin. Udzielam wsparcia osobom w sytuacjach takich jak utrata, żałoba, rozstanie, kryzys rodzinny/małżeński, przemoc w rodzinie, poczucie samotności, trudności w relacjach. Pracuję zarówno z osobami, które doświadczyły przemocy jak również z osobami, które nie radzą sobie w sytuacjach trudnych emocjonalnie i uciekają się do zachowań przemocowych, agresywnych. Wspieram także osoby zainteresowane własnym rozwojem.

► Ewelina Durajczyk

Agnieszka Florczuk-Łukasiak

Agnieszka Florczuk-ŁukasiakPomagam osobom przeżywającym długotrwałe trudności emocjonalne i osobowościowe, przeżywającym trudności w relacjach z innymi oraz osobom zainteresowanym rozwojem własnym.

► Agnieszka Florczuk-Łukasiak

Monika Górniak-Ciosek

Monika Górniak-Ciosek

W ośrodku MaterPater prowadzę terapię rodzinną, terapię par, konsultacje wychowawcze dla rodziców oraz psychoterapię indywidualną dzieci, młodzieży i dorosłych. Udzielam także konsultacji w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz treningi rozwoju osobistego.

► Monika Górniak-Ciosek

Aleksandra Granica-Bieranowska

Aleksandra Granica-BieranowskaW Ośrodku MaterPater prowadzę psychoterapię indywidualną dzieci, młodzieży i dorosłych. Specjalizuję się w pracy z osobami, które doświadczyły przeżyć traumatycznych (śmierć bliskiej osoby, rozwód, przemoc psychiczna i fizyczna). Bliska jest mi tematyka więzi wczesnodziecięcej z matką i jej wpływu na dorosłe życie Pacjenta.

► Aleksandra Granica-Bieranowska

Aneta Grużewska

aneta kwasnyW Ośrodku MaterPater prowadzę terapię indywidualną, par i rodzinną. Oferuję także pomoc psychologiczną i wsparcie osobom, które znajdują się w kryzysie, czują, że sami nie poradzą sobie z trudnościami, jakie pojawiły się w ich życiu. Prowadzę również sesje wideotreningu z rodzicami, którzy chcą lepiej rozumieć swoje dzieci i być lepiej przez nie rozumianymi.

► Aneta Grużewska

Małgorzata Hordejuk

Małgorzata HordejukW ramach praktyki w Ośrodku MaterPater pracuję z osobami zmagającymi się z chorobą przewlekłą, doświadczającymi lęku czy depresji.  Pomagam rodzinom w sytuacjach kryzysu. Wspieram młodzież w sytuacjach będących dla nich źródłem trudności.                                                                                              

► Małgorzata Hordejuk

Magdalena Kłobukowska

magdalena-klobukowskaW MaterPater pomagam dorosłym, dzieciom i młodzieży z problemami emocjonalnymi i relacyjnymi, za zaburzeniami nastroju, osobom doświadczającym trudności rodzinnych, małżeńskich, partnerskich.prowadzę. Udzielam pomocy psychologicznej i wsparcia osobom przeżywającym osobiste kryzysy, a także rodzinom w trakcie rozwodu.doświadczającym trudności w relacjach partnerskich, małżeńskich a także w trakcie rozwodu. Prowadzę również opiekę psychologiczną oraz poradnictwo wychowawcze dla przyszłych rodziców i rodzin z dziećmi, z możliwością wizyt domowych.

► Magdalena Kłobukowska

Agnieszka Laus-Rzepecka

agnieszka rzepeckaW MaterPater pracuję z osobami dorosłymi prowadząc psychoterapię indywidualną, terapie par oraz rodzin. Moje wsparcie jest najcenniejsze dla osób doświadczających kryzysu emocjonalnego, związanego z obecną sytaucją życiową, dla par przeżywających trudności w związku, dla rodziców doświadczających niepokoju związanego z wychowaniem dziecka.

► Agnieszka Laus-Rzepecka

Iwa Magryta-Wojda

Iwa Magryta-Wojda W Ośrodku MaterPater prowadzę psychoterapię indywidualną dorosłych i psychoterapię par, także w języku angielskim.

► Iwa Magryta-Wojda

Gaya Sawicka

Gaya SawickaW ośrodku MaterPater prowadzę terapię indywidualną młodzieży oraz dorosłych. Pracuję z parami (homoseksualnymi i heteroseksualnymi) oraz rodzinami w nurcie systemowym.  Zajmuję się wspieraniem rozwoju osobistego, a także pomocą w radzeniu sobie ze stresem i lękiem. Pomagam osobom, które doświadczają trudności w relacjach z innymi, odczuwają bezradność lub są w sytuacji kryzysu życiowego. Wspieram osoby LGBTQ w obszarze samoakceptacji. Prowadzę psychoterapię także w języku angielskim.

► Gaya Sawicka

Sylwia Szyszko-Ginalska

Sylwia Szyszko-GinalskaW Ośrodku Mater Pater prowadzę terapię indywidualną osób dorosłych. Pracuję z osobami po traumatycznych doświadczeniach, w tym doświadczającymi objawów zespołu stresu pourazowego (PTSD), a także z osobami przeżywającymi trudności w relacjach z innymi, w sytuacjach kryzysu życiowego i żałoby po stracie bliskich; z osobami przeżywającymi lęk, bezradność, wstyd czy poczucie winy. Towarzyszę również osobom zainteresowanym własnym rozwojem oraz budowaniem bardziej satysfakcjonujących relacji z innymi ludźmi lub z samym/ą sobą.

► Sylwia Szyszko-Ginalska

Justyna Wichot

Justyna WichotZapraszam rodziców z wątpliwościami wychowawczymi i kłopotami komunikacyjnymi, osoby, które potrzebują wsparcia psychologicznego, psychoterapeutycznego, a przygotowują się lub zostali rodzicami, osoby doświadczające depresji poporodwej, lęków, przeżywających kryzys (np. po pojawieniu sie dziecka), mierzące się ze stratą, poronieniem, żałobą, pary przeżywające kryzys lub trudności komunikacyjne.

► Justyna Wichot

Jak pomagamy

 • Psychoterapia indywidualna

  Psychoterapia indywidualna polega na rozmowie z terapeutą, który zadając pytania stara się zrozumieć trudności i ustalić, co jest głównym problemem klienta.

 • Psychoterapia par

  Psychoterapia par/małżeństw to szczególna forma psychoterapii, w której celem jest osiągnięcice lepszego wzajemnego porozumienia, zaspokojenia potrzeb każdej z osób oraz praca nad indywidualnym rozwojem każdej z osób.

 • Konsultacje psychologiczne

  Konsultacja jest formą pomocy dla rodzin, par i klientów indywidualnych. Obejmuje zwykle jedno do trzech spotkań.

 • Psychoterapia rodzin

  Psychoterapia rodzin w odróżnieniu od innych terapii, dotyczy całej rodziny łącznie z dziećmi.

 • Praca w diadzie rodzic−dziecko

  Celem spotkania specjalisty, rodzica i dziecka jest pomoc w odnalezieniu drogi we wzajemnym poznaniu się rodzica i dziecka. Dlatego ta forma pracy szczególnie kierowana jest do rodziców małych dzieci – niemowląt.

 • Poradnictwo wychowawcze

  Spotkania z psychologiem obejmują od jednego do kilku/kilkunastu spotkań, w zależności od zdiagnozowanego problemu.

 • Aktywny Trening Komunikacji z dzieckiem

  Praca metodą Aktywnego Treningu Komunikacji z dzieckiem oparta jest na analizie nagrań wideo sporządzanych podczas codziennych sytuacji/swobodnych aktywności rodzica/rodziców z dzieckiem/dziećmi.

 • Skala Brazeltona - badanie

  Gdy rodzi się dziecko, zastanawiamy się kim jest, kim będzie. Wśród wielu z nas nadal pokutuje przekonanie, że małe dziecko jedynie śpi, je, a gdy ma mokro płacze. To jednak nie wszystko.

 • Diagnoza gotowości szkolnej dziecka 5 i 6−letniego

  Diagnoza gotowości szkolnej dziecka obejmuje 3−4 spotkania, w tym jedno w celu omówienia wyników badania.

 • Wizyty domowe

  Wizyty domowe to forma pomocy adresowana do rodzin/rodziców dzieci małych i starszych, potrzebujących wsparcia w wypełnianiu roli rodzicielskiej.