logo materpater top

„Rodziny są różne, w rodzinach różnie też bywa”.

„W rodzinie tkwi prawdziwa siła każdego. To w niej wszystko się zaczyna, to w niej tkwią korzenie, z których czerpiemy siłę na całe życie”.

Ośrodek MaterPater

powstał z myślą o rodzinach i dla rodzin...

Aleksandra Granica-Bieranowska

Aleksandra
Granica-Bieranowska

Najbardziej leczące w życiu człowieka są codzienne doświadczenia z innymi ludźmi a owoce terapii zbiera się poza gabinetem terapeutycznym. Swoją role psychoteraputy postrzegam jako towarzyszenie Pacjentowi w jego trudnościach i wspólne przyglądanie się ich przyczynom w lepszym zrozumieniu siebie.

Jestem absolwentką Wydziału Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego o specjalizacji zdrowie psychiczne i niepełnosprawność. Ukończyłam studia podyplomowe o kierunku Diagnoza psychologiczna w praktyce klicznicznej. Od dwóch lat uczestniczę w szkoleniu psychotraumatologicznym w ujęciu psychoanalitycznym organizowanym przez Instytut Psychoterapii Zintegrowanej w Monachium. Jestem w trakcie szkolenia z Psychoterapii Dzieci i Młodzieży w ujęciu psychoanalitycznym prowadzonym przez Instytut Edukacji Psychoanalitycznej.

Pracuję w podejściu psychoanalitycznym pod stałą superwizją superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam w warszawskich szkołach i przedszkolach oraz w Poradniach Psychologiczno - Pedagogicznych pracując jako diagnosta oraz interwent w sytuacjach kryzysowych. Współpracowałam z Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży na Bielanach jako psycholog i psychoterapeuta. W Ośrodku MaterPater prowadzę psychoterapię indywidualną dzieci, młodzieży i dorosłych. Specjalizuje się w pracy z osobami, które doświadczyły przeżyć traumatycznych (śmierć bliskiej osoby, rozwód, przemoc psychiczna i fizyczna). Bliska jest mi tematyka więzi wczesnodziecięcej z matką i jej wpływu na dorosłe życie Pacjenta.

W Ośrodku MaterPater prowadzę psychoterapię indywidualną dzieci, młodzieży i dorosłych. Specjalizuje się w pracy z osobami, które doświadczyły przeżyć traumatycznych (śmierć bliskiej osoby, rozwód, przemoc psychiczna i fizyczna). Bliska jest mi tematyka więzi wczesnodziecięcej z matką i jej wpływu na dorosłe życie Pacjenta.


Kontakt do mnie: 604 345 721