logo materpater top

„Rodziny są różne, w rodzinach różnie też bywa”.

„W rodzinie tkwi prawdziwa siła każdego. To w niej wszystko się zaczyna, to w niej tkwią korzenie, z których czerpiemy siłę na całe życie”.

Ośrodek MaterPater

powstał z myślą o rodzinach i dla rodzin...

agnieszka rzepecka

Agnieszka
Laus-Rzepecka

Z wykształcenia jestem psychologiem, absolwentką Uniwersytetu Śląskiego. Swoją pracę zawodową rozpoczynałam w środowisku biznesowym. Prowadziłam warsztaty dla różnych grup zawodowych dotyczącą rozwoju i doskonalenia umiejętności związanych z pełnioną funkcją. Kilka lat pracy jako konsultant, trener, coach pozwoliło mi na zdobycie szerokiego doświadczenia i kontynuację zainteresowań związanych z wspieraniem rozwoju i pomocą w sytuacjach kryzysowych. Ogromne znaczenie miał dla mnie program organizowany przez The Coaches Trening Institute, który sprowokował stawianie ważnych pytań także sobie. W Ich konsekwencji rozpoczęłam pracę jako wolontariusz zajmujący się wspieraniem rodziców, przeżywających trudności lub wątpliwości w pełnieniu swojej roli w wychowaniu i opiece nad dzieckiem. Równolegle podjęłam staże i edukację terapeutyczną, aby usystematyzować wiedzę i umiejętności do pracy w pomaganiu i wspieraniu dziecka, i rodziny. Współczesną wiedzę psychologiczną łączę z osobistymi doświadczeniami rodzicielskimi.

W MaterPater prowadzę psychoterapię indywidualną i konsultacje wychowawcze oraz warsztaty dla rodziców. Moje wsparcie jest najcenniejsze dla osób w kryzysie, które poszukują kierunku dalszego rozwoju, określenia siebie w roli rodzica i oczekują zmian poprawiających relacje z dzieckiem.

Jestem absolwentką Programu Treningu Grupowego i Edukacji Psychologicznej w Krakowie. Ukończyłam Co-Active Coaching Akademy prowadzoną przez The Coaches Training Institute. Obecnie uczę się w Studium Terapii Rodziny przy Stowarzyszeniu OPTA. Posiadam certyfikat ukończenia Szkoły dla Rodziców i Wychowawców uprawniający do prowadzenia warsztatów profilaktycznych, w swej pracy wykorzystuję Metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.


Kontakt do mnie to: 601 826 907
Wyślij wiadomość »

Psycholodzy i terapeuci

Marlena Trąbińska−Haduch

marlena haduchZałożyłam Ośrodek MaterPater.

Prowadzę psychoterapię indywidualną, par i rodzinną oraz konsultacje wychowawcze. Pomagam w żałobie związanej ze stratą dziecka, w depresji poporodowej. Wspieram osoby w procesie poznawania siebie, poprawianiu jakości swojego życia i relacji z innymi. ...

Marlena Haduch ►

Marlena Dałek

Marlena Dałek

W Ośrodku MaterPater prowadzi terapię indywidualną osób dorosłych, terapię par oraz terapię rodzinną. Pomaga osobom doświadczającym trudności w relacjach z innymi, w sytuacjach kryzysu życiowego, p...

Marlena Dałek ►

Daria Drab

daria drabW ośrodku MaterPater prowadzę terapię par i rodzinną w nurcie systemowym, terapię indywidualną osób po traumie oraz terapię dzieci i młodzieży, terapię osób doznających przemocy. Przygotowuję równi...

Daria Drab ►

Agnieszka Florczuk-Łukasiak

Agnieszka Florczuk-ŁukasiakPomagam osobom przeżywającym długotrwałe trudności emocjonalne i osobowościowe, przeżywającym trudności w relacjach z innymi oraz osobom zainteresowanym rozwojem własnym.

Agnieszka Florczuk-Łukasiak ►

Małgorzata Hordejuk

Małgorzata HordejukW ramach praktyki w Ośrodku MaterPater pracuję z osobami zmagającymi się z chorobą przewlekłą, doświadczającymi lęku czy depresji.  Pomagam rodzinom w sytuacjach kryzysu. Wspieram młodzież w s...

Małgorzata Hordejuk ►

Magdalena Kaczorowska-Korzniakow

Magdalena Kaczorowska-KorzniakowProwadzę psychoterapię indywidualną dorosłych, dzieci oraz pary matka-niemowlę/małe dziecko. Pracuję z osobami doświadczającymi trudności w relacjach lub kryzysu życiowego; przeżywającymi wiele lęk...

Magdalena Kaczorowska-Korzniakow ►

Magdalena Kłobukowska

magdalena-klobukowskaW MaterPater prowadzę psychoterapię indywidualną oraz rodzinną. Udzielam pomocy psychologicznej i wsparcia osobom doświadczającym trudności w relacjach partnerskich, małżeńskich a także w trakcie rozwodu. ...

Magdalena Kłobukowska ►

Magdalena Polaszewska-Nicke

magda polaszewskaW MaterPater spotykam się z małymi dziećmi (od okresu niemowlęcego do ok. 6 r.ż.) oraz ich rodzicami, przeżywającymi trudne chwile we wzajemnych relacjach. Staram się pomagać im lepiej się rozumieć i radzić so...

Magdalena Polaszewska-Nicke ►

Sylwia Szyszko-Ginalska

Sylwia Szyszko-GinalskaW Ośrodku Mater Pater prowadzę terapię indywidualną osób dorosłych. Pracuję z osobami po traumatycznych doświadczeniach, w tym doświadczającymi objawów zespołu stresu pourazowego (PTSD), a także z...

Sylwia Szyszko-Ginalska ►

 

Logo-Mamazone.PL 468x110