logo materpater top

Diagnoza gotowości szkolnej

dziecka 5 i 6−letniego.

Diagnoza gotowości szkolnej dziecka 5 i 6-letniego obejmuje badanie sfery rozwoju poznawczego „baterią 5/6”, rozwoju umysłowego (test Ravena, lub Leitera), wywiad z rodzicem, obserwację zabawy swobodnej dziecka oraz kontaktu z psychologiem. Łącznie diagnoza obejmuje 3−4 spotkania 1−1,5 godz. w tym jedno w celu omówienia wyników badania.

Diagnoza zakończona jest opinią psychologiczną.

Konsultacje rozwojowe i wychowawcze nie są podstawą do wydania opinii.


Logo-Mamazone.PL 468x110