logo materpater top

„Rodziny są różne, w rodzinach różnie też bywa”.

„W rodzinie tkwi prawdziwa siła każdego. To w niej wszystko się zaczyna, to w niej tkwią korzenie, z których czerpiemy siłę na całe życie”.

Ośrodek MaterPater

powstał z myślą o rodzinach i dla rodzin...

Rodzice dzieci w wieku wczesnoszkolnym (6−12 lat)

Zapraszamy rodziców, którzy poszukują pomocy w zakresie:

 • doświadczania trudnych emocji w relacji z dzieckiem (np. złość, frustracja, zniecierpliwieniem bezradność, lęk),
 • niepokoju związanego z rodzicielstwem,
 • trudności w dostosowaniu się do zmiany związanej z pójściem dziecka do szkoły,
 • nabywania i rozwijania umiejętności wychowawczych (rozumienia dziecka, akceptacji jego uczuć, stawiania granic, bycia konsekwentnym, itd.),
 • pomocy dziecku w przejściu przez ważne zmiany w życiu (pójście do szkoły, zmiana klasy),
 • problemów przejawianych przez dzieci (np. bunt, ataki złości, trudność w dostosowaniu się do norm i zasad, trudności w nauce),
 • trudności z adaptacją dziecka do nowych sytuacji (np. problemy w procesie adaptacji szkolnej, „nieśmiałość”, izolacja, unikanie kontaktu z rówieśnikami, trudności w nawiązywaniu relacji z rówieśnikami),
 • trudności dziecka w radzeniu sobie z emocjami (np. ataki złości, frustracji, lękliwość, smutek, osamotnienie),
 • relacji między rodzeństwem (np. zazdrość, konflikty, zachowania agresywne między dziećmi).

Jak pomagamy

 • Psychoterapia indywidualna

  Psychoterapia indywidualna polega na rozmowie z terapeutą, który zadając pytania stara się zrozumieć trudności i ustalić, co jest głównym problemem klienta.

 • Psychoterapia par

  Psychoterapia par/małżeństw to szczególna forma psychoterapii, w której celem jest osiągnięcice lepszego wzajemnego porozumienia, zaspokojenia potrzeb każdej z osób oraz praca nad indywidualnym rozwojem każdej z osób.

 • Konsultacje psychologiczne

  Konsultacja jest formą pomocy dla rodzin, par i klientów indywidualnych. Obejmuje zwykle jedno do trzech spotkań.

 • Psychoterapia rodzin

  Psychoterapia rodzin w odróżnieniu od innych terapii, dotyczy całej rodziny łącznie z dziećmi.

 • Praca w diadzie rodzic−dziecko

  Celem spotkania specjalisty, rodzica i dziecka jest pomoc w odnalezieniu drogi we wzajemnym poznaniu się rodzica i dziecka. Dlatego ta forma pracy szczególnie kierowana jest do rodziców małych dzieci – niemowląt.

 • Poradnictwo wychowawcze

  Spotkania z psychologiem obejmują od jednego do kilku/kilkunastu spotkań, w zależności od zdiagnozowanego problemu.

 • Aktywny Trening Komunikacji z dzieckiem

  Praca metodą Aktywnego Treningu Komunikacji z dzieckiem oparta jest na analizie nagrań wideo sporządzanych podczas codziennych sytuacji/swobodnych aktywności rodzica/rodziców z dzieckiem/dziećmi.

 • Skala Brazeltona - badanie

  Gdy rodzi się dziecko, zastanawiamy się kim jest, kim będzie. Wśród wielu z nas nadal pokutuje przekonanie, że małe dziecko jedynie śpi, je, a gdy ma mokro płacze. To jednak nie wszystko.

 • Diagnoza gotowości szkolnej dziecka 5 i 6−letniego

  Diagnoza gotowości szkolnej dziecka obejmuje 3−4 spotkania, w tym jedno w celu omówienia wyników badania.

 • Wizyty domowe

  Wizyty domowe to forma pomocy adresowana do rodzin/rodziców dzieci małych i starszych, potrzebujących wsparcia w wypełnianiu roli rodzicielskiej.