logo materpater top

„Rodziny są różne, w rodzinach różnie też bywa”.

„W rodzinie tkwi prawdziwa siła każdego. To w niej wszystko się zaczyna, to w niej tkwią korzenie, z których czerpiemy siłę na całe życie”.

Ośrodek MaterPater

powstał z myślą o rodzinach i dla rodzin...

Rodzina rekonstruowana (patchworkowa)

Coraz więcej ludzi żyje w rodzinie rekonstruowanej, czyli stworzonej przez parę, w której przynajmniej jedno z małżonków/partnerów było wcześniej w związku, z którego ma dziecko lub dzieci, a który się rozpadł w wyniku rozwodu/rozstania lub śmierci małżonka/partnera. W związku z bardziej złożoną sytuacją życiową członków tzw. rodziny patchworkowej w porównaniu z rodziną tradycyjną życie w niej może być wyjątkowo bogate i dostarczać dobrych, wzbogacających doświadczeń. Może też jednak nastręczać specyficznych trudności, z którymi tworzący ją ludzie muszą sobie radzić.

Dlatego zapraszamy osoby, które:

 • po rozstaniu pragną założyć nową rodzinę, ale przeżywają obawy, np. związane ze złymi doświadczeniami w poprzednim związku czy w związku z relacją dziecka z nowym partnerem,
 • mają bardzo konfliktowe relacje z byłym mężem/byłą żoną, nie mogą się z nim/nią porozumieć w kwestiach związanych ze wspólnym dzieckiem,
 • często kłócą się z obecnym współmałżonkiem na temat jego byłego związku czy jego relacji z dzieckiem/dziećmi z pierwszego małżeństwa,
 • borykają się z problemem pogodzenia potrzeb wszystkich członków rodziny,
 • mają poczucie, że problemem jest wyznaczanie granic (np. były współmałżonek jednego z partnerów skutecznie ingeruje w życie nowej rodziny),
 • często czują się winne, że ich dziecko stale mieszka tylko z jednym z rodziców,
 • pragną polepszyć własne relacje z dzećmi lub między dziećmi z różnych związków,
 • czują, że są niesprawiedliwe wobec dziecka żony/męża, np. są wobec niego bardziej wymagające, surowe niż wobec własnego dziecka,
 • przeżywają silne negatywne emocje wobec dziecka żony/męża z pierwszego małżeństwa.

Jak pomagamy

 • Psychoterapia indywidualna

  Psychoterapia indywidualna polega na rozmowie z terapeutą, który zadając pytania stara się zrozumieć trudności i ustalić, co jest głównym problemem klienta.

 • Psychoterapia par

  Psychoterapia par/małżeństw to szczególna forma psychoterapii, w której celem jest osiągnięcice lepszego wzajemnego porozumienia, zaspokojenia potrzeb każdej z osób oraz praca nad indywidualnym rozwojem każdej z osób.

 • Konsultacje psychologiczne

  Konsultacja jest formą pomocy dla rodzin, par i klientów indywidualnych. Obejmuje zwykle jedno do trzech spotkań.

 • Psychoterapia rodzin

  Psychoterapia rodzin w odróżnieniu od innych terapii, dotyczy całej rodziny łącznie z dziećmi.

 • Praca w diadzie rodzic−dziecko

  Celem spotkania specjalisty, rodzica i dziecka jest pomoc w odnalezieniu drogi we wzajemnym poznaniu się rodzica i dziecka. Dlatego ta forma pracy szczególnie kierowana jest do rodziców małych dzieci – niemowląt.

 • Poradnictwo wychowawcze

  Spotkania z psychologiem obejmują od jednego do kilku/kilkunastu spotkań, w zależności od zdiagnozowanego problemu.

 • Aktywny Trening Komunikacji z dzieckiem

  Praca metodą Aktywnego Treningu Komunikacji z dzieckiem oparta jest na analizie nagrań wideo sporządzanych podczas codziennych sytuacji/swobodnych aktywności rodzica/rodziców z dzieckiem/dziećmi.

 • Skala Brazeltona - badanie

  Gdy rodzi się dziecko, zastanawiamy się kim jest, kim będzie. Wśród wielu z nas nadal pokutuje przekonanie, że małe dziecko jedynie śpi, je, a gdy ma mokro płacze. To jednak nie wszystko.

 • Diagnoza gotowości szkolnej dziecka 5 i 6−letniego

  Diagnoza gotowości szkolnej dziecka obejmuje 3−4 spotkania, w tym jedno w celu omówienia wyników badania.

 • Wizyty domowe

  Wizyty domowe to forma pomocy adresowana do rodzin/rodziców dzieci małych i starszych, potrzebujących wsparcia w wypełnianiu roli rodzicielskiej.