logo materpater top

„Rodziny są różne, w rodzinach różnie też bywa”.

„W rodzinie tkwi prawdziwa siła każdego. To w niej wszystko się zaczyna, to w niej tkwią korzenie, z których czerpiemy siłę na całe życie”.

Ośrodek MaterPater

powstał z myślą o rodzinach i dla rodzin...

Dla kogo

Rodzice spodziewający się dziecka

Zapraszamy rodziców, którzy poszukują pomocy w zakresie: przygotowania się do porodu i połogu, doświadczanych trudności emocjonalnych, lęku przedporodowego, wcześniej przeżytej straty (poronienie, śmierć dziecka), relacji rodzinnych, depresji ciążowej.

Czytaj więcej...

Rodzice małych dzieci do 6. roku życia

Zapraszamy rodziców małych dzieci, którzy szukają pomocy w zakresie: trudności emocjonalnych po narodzinach dziecka, niepokoju związanego z byciem rodzicem, trudności z adaptacją, emocji w relacji z dzieckiem, partnerem/partnerką lub z rodziną, regulacji emocjonalnej dzieci, problemu oporu/buntu, trudności z adaptacją dziecka do nowych sytuacji, relacji między rodzeństwem, a także szeroko rozumianych kompetencji wychowawczych.

Czytaj więcej...

Rodzice dzieci w wieku wczesnoszkolnym (6−12 lat)

Zapraszamy rodziców, którzy szukają pomocy w zakresie: doświadczania trudnych emocji w relacji z dzieckiem, niepokoju związanego z rodzicielstwem, trudności w dostosowaniu się do zmiany związanej z pójściem dziecka do szkoły, braku umiejętności wychowawczych, pomocy dziecku w przejściu przez ważne zmiany w życiu, trudności z adaptacją dziecka, trudności dziecka w radzeniu sobie z emocjami, relacji między rodzeństwem.

Czytaj więcej...

Rodzice gimnazjalistów i nastolatków

Zapraszamy rodziców, którzy poszukują pomocy w zakresie: doświadczania trudnych emocji w relacji z dzieckiem, trudności w dostosowaniu się do zmiany związanej z dorastaniem, braku umiejętności zrozumienia nastolatka, pomocy dziecku w przejściu przez ważne zmiany w życiu, problemów przejawianych przez dzieci, trudności z adaptacją dziecka do nowych sytuacji, trudności dziecka w radzeniu sobie z emocjami, relacji między rodzeństwem.

Czytaj więcej...

Dzieci do 7 roku życia

Zapraszamy rodziców z małymi dziećmi, które wymagają pomocy poprzez postawienie diagnozy rozwoju oraz określenia metod dalszego postępowania rodzicielskiego, wychowawczego i terapeutycznego.

Czytaj więcej...

Dzieci od 7 do 12 roku życia

Zapraszamy rodziców z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym, którzy poszukują pomocy dla dziecka w poradzeniu sobie z: nieśmiałością, poczuciem osamotnienia, izolacji, trudnościami w radzeniu sobie z lękiem przed wyrażaniem uczuć, kłopotami w utrzymaniu dłuższych, bliższych relacji z rówieśnikami.

Czytaj więcej...

Gimnazjaliści i Licealiści

Zapraszamy rodziców z dziećmi w wieku gimnazjalnym i licealnym, którzy poszukują pomocy dla dziecka w poradzeniu sobie z nieśmiałością, poczuciem osamotnienia, trudnościami w wyrażaniu uczuć, kłopotami w utrzymaniu relacji z rówieśnikami.

Czytaj więcej...

Młodzi dorośli

Zapraszamy młodych dorosłych, którzy potrzebują pomocy z: nowymi wyzwaniami jakie stawia przed nimi dorosłe życie, trudnościami w radzeniu sobie z samodzielnością, niezależnością od rodziców, poczuciem osamotnienia, trudnościami w radzeniu sobie z lękiem przed wyrażaniem uczuć, kłopotami w utrzymaniu dłuższych relacji z innymi ludźmi.

Czytaj więcej...

Kryzysowe momenty związane ze zmianą sytuacji życiowej

Zapraszamy rodziny, rodziców mających poczucie, że kryzys, który pojawił się w ich życiu zaczyna negatywnie wpływać na ich codzienne funkcjonowanie i nastąpiło pogorszenie ich jakości życia.

Czytaj więcej...

Konflikty, kryzys w związku partnerskim

Spotkanie z psychologiem jest dobrym sposobem, aby rozpoznać jak zachowania jednej osoby w związku wpływają na drugą. Może stać się okazją, aby w bezpieczny sposób wyrazić swoje uczucia i potrzeby.

Czytaj więcej...

Sytuacje okołorozwodowe

Zapraszamy osoby, które: rozważają decyzję czy zostać razem, czy się rozstać, zastanawiają się jak ułożyć sobie życie po rozstaniu, chciałyby poradzić sobie z emocjonalnym kryzysem, próbują się odnaleźć w sytuacji samotnego rodzicielstwa, zastanawiają się, jak pomóc dzieciom poradzić sobie po rozstaniu rodziców, chcą ustalić relacje pomiędzy sobą a dziećmi w sytuacji rozwodu/separacji/rozstania rodziców.

Czytaj więcej...

Zaburzenia nastroju, depresja (także okołoporodowa, poporodowa)

Zapraszamy pary/osoby, które w okresie ciąży, porodu i po porodzie, a także w sytuacji nie związanej z narodzinami dziecka doświadczały bądź doświadczają stanów depresyjnych, m.in. smutek, przygnębienie, drażliwość, poirytowanie, zmęczenie, wyczerpanie, bezsenność...

Czytaj więcej...

Śmierć, strata bliskiej osoby – dziecka, poronienie

Zapraszamy osoby, które: przeżyły stratę/śmierć bliskiej osoby/dziecka w okresie ciąży, w trakcie porodu, po narodzinach, zastanawiają się jak ułożyć sobie życie po tym, co się wydarzyło, chciałyby poradzić sobie z emocjonalnym kryzysem i żałobą, nie wiedzą jak odnaleźć się w sytuacji, w której mają ponownie zostać rodzicami.

Czytaj więcej...

Niepłodność

Niepłodność jest doświadczeniem, które wpływa na niemal wszystkie aspekty życia.

Czytaj więcej...

Przemoc w rodzinie

Życie w rodzinie dostarcza wielu emocji. To, że się pojawiają jest naturalną rekcją człowieka na świat. Jednak jeśli sposób ich wyrażania narusza godność drugiej osoby mówimy o agresji.

Czytaj więcej...

Jak pomagamy

 • Psychoterapia indywidualna

  Psychoterapia indywidualna polega na rozmowie z terapeutą, który zadając pytania stara się zrozumieć trudności i ustalić, co jest głównym problemem klienta.

 • Psychoterapia par

  Psychoterapia par/małżeństw to szczególna forma psychoterapii, w której celem jest osiągnięcice lepszego wzajemnego porozumienia, zaspokojenia potrzeb każdej z osób oraz praca nad indywidualnym rozwojem każdej z osób.

 • Konsultacje psychologiczne

  Konsultacja jest formą pomocy dla rodzin, par i klientów indywidualnych. Obejmuje zwykle jedno do trzech spotkań.

 • Psychoterapia rodzin

  Psychoterapia rodzin w odróżnieniu od innych terapii, dotyczy całej rodziny łącznie z dziećmi.

 • Praca w diadzie rodzic−dziecko

  Celem spotkania specjalisty, rodzica i dziecka jest pomoc w odnalezieniu drogi we wzajemnym poznaniu się rodzica i dziecka. Dlatego ta forma pracy szczególnie kierowana jest do rodziców małych dzieci – niemowląt.

 • Poradnictwo wychowawcze

  Spotkania z psychologiem obejmują od jednego do kilku/kilkunastu spotkań, w zależności od zdiagnozowanego problemu.

 • Aktywny Trening Komunikacji z dzieckiem

  Praca metodą Aktywnego Treningu Komunikacji z dzieckiem oparta jest na analizie nagrań wideo sporządzanych podczas codziennych sytuacji/swobodnych aktywności rodzica/rodziców z dzieckiem/dziećmi.

 • Skala Brazeltona - badanie

  Gdy rodzi się dziecko, zastanawiamy się kim jest, kim będzie. Wśród wielu z nas nadal pokutuje przekonanie, że małe dziecko jedynie śpi, je, a gdy ma mokro płacze. To jednak nie wszystko.

 • Diagnoza gotowości szkolnej dziecka 5 i 6−letniego

  Diagnoza gotowości szkolnej dziecka obejmuje 3−4 spotkania, w tym jedno w celu omówienia wyników badania.

 • Wizyty domowe

  Wizyty domowe to forma pomocy adresowana do rodzin/rodziców dzieci małych i starszych, potrzebujących wsparcia w wypełnianiu roli rodzicielskiej.